Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 12.2017

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 12.2017

UPDATED NEWS_DDICG251217

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018

Ngày 7 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/ND-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2018, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động ở doanh nghiệp như sau:

– Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng)

– Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)

– Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng)

– Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng)

Đồng thời, Nghị định cũng duy trì nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn như sau:

 • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.
 • Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.
 • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

UPDATED NEWS_DDICG181217

Điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng
Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Theo đó, từ ngày 01/7/2018, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.


UPDATED NEWS_DDICG111217

 1. Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất năm 2018
  Chính phủ ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP, theo đó, ban hành các biểu thuế xuất nhập khẩu mới.
  Nghị định 125/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Riêng nội dung của Chương trình ưu đãi thuế quy định tại Điều 7a được thực hiện ngay từ ngày Nghị định được ký ban hành (16/11/2017) đến ngày 31/12/2022.
 2. Đơn giản hóa hồ sơ hưởng chế độ thai sản
  Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 125/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con đã bỏ yêu cầu nộp bản sao các giấy tờ sau đây:
  – Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con;
  – Giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết;
  – Giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết.
  Ngoài ra, tại thủ tục giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác bỏ các giấy tờ sau:
  – Bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới;

– Bản sao CMND/hộ chiếu.
         Nghị quyết 125/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 29/11/2017.