Dịch Vụ Đào Tạo Chuyên Môn

Các dịch vụ đào tạo chuyên môn DPTC

DDC chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo chuyên môn sau:

  • Đào tạo sinh viên và nhân viên có nhu cầu thay đổi công việc sang các vị trí đặc thù như Hành chính nhân sự và Kế toán trong các doanh nghiệp FDI tại Trung tâm DPTC, thuộc Dong Du International Consulting Group
  • Thực hiện các chương trình đào tạo tại các doanh nghiệp trên thị trường.
  • Thực hiện các hội thảo cho các khách hàng tại Việt Nam hay nước ngoài, theo yêu cầu của khách hàng.
  • Hỗ trợ khách hàng lựa chọn hệ thống/phần mềm hiệu quả và phù hợp với quy trình kinh doanh của khách hàng.
  • Chương trình đào tạo ngoại ngữ giao tiếp kinh doanh ( Anh Ngữ, Nhật Ngữ…)

Từ đó, DPTC thuộc DDC group hỗ trợ khách hàng

  • Thiết kế và tư vấn các khóa đào tạo hiệu quả cho doanh nghiệp của khách hàng.
  • Chạy thử hệ thống đào tạo và chuyển giao kiến thức.