Chính sách động viên nhân viên của các công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chính sách động viên nhân viên của các công ty nước ngoài tại Việt Nam

………………………………………………………………………………………………………………….
Đề tài nghiên cứu: Chính sách động viên nhân viên của các công ty nước ngoài tại Việt Nam
International Journal of Financial Management and Economics 2020; 3(1): 01-04

1. Dr. Nguyen Hoang Tien Saigon International University, Ho Chi Minh City,Vietnam
2. Tran Duy Thuc, Toni Tran, CEO Dong Du International Consulting Group HCMC, Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network
3. Phung The Vinh, THoa Sen University, Vietnam
4. Dang Thi Phuong Chi Transport and Communication of Ho Chi Minh City University, Vietnam
………………………………………………………………………………………………………………….

Tóm tắt

Do toàn cầu hóa, nền kinh tế Việt Nam đã được chuyển đổi mạnh mẽ theo cách thu hút hơn doanh nghiệp nước ngoài. Việt Nam vẫn là một quốc gia đang phát triển và được biết đến như một quốc gia an toàn và thân thiện, ngoài việc đạt được danh tiếng cho các điểm du lịch tự nhiên và cung cấp các cơ hội tuyệt vời cho Hoạt động kinh doanh. Việt Nam hiện đang là một chủ đề nóng về lợi ích quốc tế, vì vậy việc thành lập các doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam đã không ngừng phát triển trong những năm qua.

Thị trường lao động cạnh tranh, mỗi doanh nghiệp nên xây dựng chính sách riêng để thu hút và giữ chân nhân tài. Bài viết cung cấp một bản tóm tắt các chiến lược để thúc đẩy nhân viên và mô tả cách những tác động đó hiệu suất và sự phát triển của tổ chức. Bài viết này không chỉ cung cấp một chính sách chi tiết, mà còn minh họa quá trình mà những chiến lược đó đã được sử dụng trong các công ty cụ thể.

Từ khóa: Chính sách, động lực, công nhân, công ty nước ngoài, Việt Nam
………………………………………………………………………………………………………………….
Vui lòng down load file BDF tai đây. 2-2-11-538

TÁC ĐỘNG CỦA TỶ LỆ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI HIỆU SUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (FDI, VDI)


………………………………………………………………………………………………………………….
Đề tài nghiên cứu: TÁC ĐỘNG CỦA TỶ LỆ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI HIỆU SUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (FDI, VDI)
American International Journal of Business Management (AIJBM)
ISSN- 2379-106X, www.aijbm.com Volume 2, Issue 12 (December 2019), PP 76-85

1. Tran Duy Thuc, Toni Tran, CEO Dong Du International Consulting Group HCMC, Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network
2. Duong Thi My Linh
3. Dr. Nguyen Hoang Tien, Saigon International University,Vietnam
4. Phung The Vinh, THoa Sen University, Vietnam
…………………………………………………………………………………………………………………

TÓM LƯỢC

Nghiên cứu này xem xét tác động của tỷ lệ người nước ngoài trong ban điều hành đến hiệu quả kinh doanh của 154 công ty, bao gồm các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam và các công ty tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), với dữ liệu được thu thập trong hai năm, 2015 và 2016. Từ quan điểm này, các nhà đầu tư sẽ xây dựng một cái nhìn tốt hơn trong việc đào tạo và phân phối nguồn nhân lực trong ban điều hành của họ cho các dự án đầu tư ở các nước đang phát triển ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Ngoài ra, ở tầm vĩ mô, chúng tôi mong muốn nghiên cứu này sẽ trở thành nền tảng cho một nghiên cứu có hệ thống sâu sắc hơn trong đánh giá hiệu quả kinh doanh của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong tương lai. Nghiên cứu này là một thành tựu của việc áp dụng lý thuyết phụ thuộc tài nguyên và lý thuyết cơ quan vào bối cảnh cụ thể tại các công ty ở miền Nam Việt Nam. Nghiên cứu này sử dụng các biến ROA, ROE, ROCE và PAT để đo lường hiệu quả kinh doanh và phương pháp chạy mô hình hồi quy tuyến tính để đo lường tác động của ban điều hành nước ngoài đối với hiệu quả kinh doanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người nước ngoài trong ban giám đốc có mối quan hệ dự trữ với hoạt động của công ty ở miền Nam Việt Nam. Kết quả này hỗ trợ lý thuyết phụ thuộc tài nguyên khi người ta nói rằng có mối liên hệ giữa sự đa dạng trong ban điều hành và hiệu quả kinh doanh, nhưng không hỗ trợ lý thuyết cơ quan cho hướng tương tác giữa hai đối tượng.
Từ khóa: ban điều hành, hoạt động của công ty, quản trị viên nước ngoài, Việt Nam
Phân loại JEL: L25
…………………………………………………………………………………………………………………..

16.09 Down load file here

Quản lý rủi ro của các doanh nghiệp FDI Nhật Bản và Hàn Quốc tại Việt Nam trên cơ sở phân tích so sánh

International Journal of Multidisciplinary Research and Development Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979; Impact Factor: RJIF 5.72 Received: 06-07-2019; Accepted: 07-08-2019 www.allsubjectjournal.com Volume 6; Issue 10; October 2019; Page No. 33-36
………………………………………………………………………………………………………………
Risk management of Japanese and Korean FDI enterprises in Vietnam Comparative analysis

1. Dr. Nguyen Hoang Tien, Saigon International University,Vietnam
2. Phung The Vinh, THoa Sen University, Vietnam
3. Tran Duy Thuc, Toni Tran, CEO Dong Du International Consulting Group HCMC, Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network
…………………………………………………………………………………………………………………
Tóm tắc nghiên cứu

Trong phạm vi luận án, đề tài đã giới hạn và tập trung vào phân tích nội dung cơ bản nhất của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản và Hàn Quốc, tác động tích cực và tiêu cực của các doanh nghiệp FDI đối với nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Đánh giá kết quả của quá trình quản lý doanh nghiệp FDI cũng như phân tích quản lý nhà nước của loại hình doanh nghiệp này tại Việt Nam thời gian qua, chỉ ra những vấn đề tồn tại trong quản lý nhà nước. Dựa trên phân tích tình hình quản lý đó, luận án đã đưa ra các giải pháp cụ thể để tăng cường hơn nữa việc quản lý doanh nghiệp FDI một cách hiệu quả nhất, đồng thời giúp doanh nghiệp hoạt động. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nó cũng đã thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển hơn nữa những đóng góp của họ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
 
Từ khóa: FDI, ODA, quản lý rủi ro, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam
………………………………………………………………………………………………………………….

6-9-34-719 (2) Down load here

Phân tích rủi ro chiến lược toàn cầu của các doanh nghiệp công nghệ cao trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

International Journal of Multidisciplinary Research and Development Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979; Impact Factor: RJIF 5.72 Received: 06-07-2019; Accepted: 07-08-2019 www.allsubjectjournal.com Volume 6; Issue 10; October 2019; Page No. 28-32
………………………………………………………………………………………………………………….
Phân tích rủi ro chiến lược toàn cầu của các doanh nghiệp công nghệ cao trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

1. Dr. Nguyen Hoang Tien, Saigon International University,Vietnam
2. Phung The Vinh, THoa Sen University, Vietnam
3. Tran Duy Thuc, Toni Tran, CEO Dong Du International Consulting Group HCMC, Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network
………………………………………………………………………………………………………………….
Tóm tắt

Bài viết này lần lượt giới thiệu các doanh nghiệp toàn cầu, công nghệ cao và công nghệ cao. Các khái niệm của cách mạng công nghiệp 4.0 là gì? Những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Tình hình rủi ro của các doanh nghiệp công nghệ cao trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và đưa ra các khuyến nghị và giải pháp cho các doanh nghiệp. Qua đó có thể hiểu rõ hơn về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khởi đầu của một ngành công nghiệp mới với những cơ hội và thách thức cho nền kinh tế. Dựa trên tình hình doanh nghiệp đề xuất biện pháp khắc phục cũng như tránh rủi ro. Bằng cách buộc các doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh, tổ chức, quản trị và văn hóa kinh doanh, doanh nghiệp phải thay đổi, đầu tư mạnh vào hệ thống công nghệ thông tin và tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao.
 
Từ khóa: rủi ro chiến lược, doanh nghiệp công nghệ cao, cách mạng công nghiệp 4.0
…………………………………………………………………………………………………………………..
6-9-33-190 (2) Down load file here