Hướng dẫn về điều kiện phế liệu nhập khẩu được dỡ xuống cảng.

Hướng dẫn về điều kiện phế liệu nhập khẩu được dỡ xuống cảng.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 6644/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam. Theo đó, phế liệu được nhập khẩu từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam chỉ được phép dỡ từ phương tiện vận tải xuống cảng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

  • Người nhận hàng trên Bản lược khai hàng hóa (E-Manifest) phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu (Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu) còn giá trị hiệu lực.
  • Người nhận hàng hóa trên E-Manifest phải có Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định ghi trên E-Manifest.
  • Lượng phế liệu dỡ xuống cảng không được vượt quá lượng phế liệu được nhập khẩu còn lại trên giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu.

Xem chi tiết thêm tại Công văn 6644/TCHQ-GSQL ngày 13/11/2018.

Đẩy mạnh cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch

Đẩy mạnh cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch

Trung tâm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch Nam Định là nơi để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, liên kết sản xuất, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Gần 150 sản phẩm nông nghiệp an toàn được gắn mã truy xuất nguồn gốc QR Code.

Mỗi năm Nam Định đã sản xuất khoảng 950.000 tấn lương thực có hạt; 400.000 tấn rau, củ, quả; 200.000 tấn thịt hơi các loại; 140.000 tấn thủy sản… Trong đó, có nhiều sản phẩm được sản xuất theo quy trình VietGAP, công bố tiêu chuẩn chất lượng và được truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Cũng tại đây, những biên bản ghi nhớ hợp tác kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn được ký kết giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc và các doanh nghiệp với nhau.

https://vtv.vn/kinh-te/day-manh-cung-cap-san-pham-nong-nghiep-sach-20181110185805279.htm

Chính sách Thương mại – XNK có hiệu lực từ cuối tháng 10/2018

Chính sách Thương mại – XNK có hiệu lực từ cuối tháng 10/2018

Ngày 14/9/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV của Thông tư 20/2014/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc. Theo đó, C/O cho hàng hóa đặc biệt quy định tại Điều 6 Phụ lục I của Thông tư 20 (hàng hóa đặc biệt) được quy định như sau:

– Do tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu cấp theo quy định tại Phụ lục V của Thông tư 20.

– Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu phải ghi rõ trên C/O hàng hóa đặc biệt đó áp dụng Điều 6 Phụ lục I của Thông tư 20.

– Trừ khi có quy định khác, các quy tắc liên quan trong Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 20 phải được áp dụng với những sửa đổi thích hợp đối với hàng hóa đặc biệt áp dụng Điều 6 Phụ lục I Thông tư 20 được liệt kê tại danh mục riêng kèm theo Phụ lục này.

Thông tư 26/2018/TT-BCT có hiệu lực từ 29/10/2018.