Chi phí bao bì sản phẩm có nên đưa vào chi phí giá thành hay không dưới lăng kính của chuyên gia

Chi phí bao bì sản phẩm có nên đưa vào chi phí giá thành hay không dưới lăng kính của chuyên gia

Trong quá trinh sản xuất kinh doanh, việc xây dựng qui trình tính giá thành sản phẩm, dịch vụ hợp lý rất quan trọng trong việc xây dựng giá bán sản phẩm cạnh tranh trên thi trường.

Bên cạnh đó, việc tập hợp chi phí, phân bổ chi phí phù hợp vào phạm vi giá thành sản phẩm cũng rất quan trọng. Việc ghi nhận sai chi phí sai địa chỉ sẽ dẫn đến việc quản trị chi phí kém hiệu quả thực tế.

Tại đây, chi phí bao bì sản phẩm là một chi phí đặc thù mà doanh nghiệp và các cơ quan thuế địa phương trong thời gian dài không thống nhất với nhau về địa diểm tập hợp chi phí. Thực tế, có hai quan điểm hạch toán chi phí bao bì gây nhiều tranh cải. Một là hạch toán vào giá thành sản phẩm, hai là hạch toán và chi phí bán hàng. Như vậy, đâu sẽ là cơ sở để hạch toán chi phí phù hợp.

Theo quan điểm chuyên gia thực địa và quan điểm của tổng cục  thuế, doanh nghiệp nên làm rõ chi phí bao bì nằm trong quy trình sản xuất hay nằm trong quá trình tiêu thụ sản phẩm dùng cho bộ phận bán hàng để hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Như vậy, tùy theo qui trình sản xuất kinh doanh đặc thù, doanh nghiệp có thể thực hiện cách điều phối chi phí bao bì vào giá thành và chi phí bán hàng phù hợp.

Tham khảo CV Số: 41332/CT-TTHT năm 2018

Toni Tran

CEO Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group HCMC Vietnam.

Thạc sĩ kế toán Nhật Bản, kiểm toán viên, Đại lý thuế, Luật sư, Nghiên cứu sinh tiến sĩ đại học UBIS Thụy Sĩ.

**********************************************************

Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group Vietnam, A member of OneSMP Singapore, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bất động sản… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

[THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn; Facebook/LinkedIn: Dong Du International Accounting & Legal Consulting

Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran01092020@gmail.com; Tel/ zalo/Whatapps: 090 925 7602

#thanhlapcongty tại ViệtNam#ketoan #thue #tuvanphapchephaply #đaotaokhoahoc #gioithieunguonluc

tional Accounting, Taxes & Legal Consulting Group Vietnam, A member of OneSMP Singapore, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bất động sản… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

[THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM] Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn; Facebook/LinkedIn: Dong Du International Accounting & Legal Consulting

Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran01092020@gmail.com; Tel/ zalo/Whatapps: 090 925 7602

#thanhlapcongty tại ViệtNam#ketoan #thue #tuvanphapchephaply #đaotaokhoahoc #gioithieunguonluc

QUẢN TRỊ HỢP ĐỒNG HIỆU QUẢ DƯỚI LĂNG KÍNH CỦA CHUYÊN GIA

QUẢN TRỊ HỢP ĐỒNG HIỆU QUẢ DƯỚI LĂNG KÍNH CỦA CHUYÊN GIA

Hợp đồng kinh tế, dịch vụ là cam kết pháp lý giữa các bên trong các giao dịch kinh doanh, dân sư hợp pháp. Tuy nhiên việc quản trị hợp đông hiệu quả lại là một vấn đề mà doanh nghiệp cần phải lưu tâm.
Thế nào là quản trị hợp đồng hiệu quả trong doanh nghiệp. Có nhiều quan điểm cho rằng việc xây dựng hợp đồng dừng tại mức độ bảo vệ doanh nghiệp trong tranh kiện tụng nếu có phát sinh. Điều này là đúng nhưng chưa đủ. Quản trị hợp đồng hiệu quả phải được xây dựng trên quản trị rủi ro hợp đồng nhằm giúp xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững, giúp doanh nghiệp quản trị thuế, ngoại hối doanh nghiệp phù hợp. Đây mới chính là mục tiêu doanh nghiệp cần vươn tới trong việc xây dựng và thực hiện hợp đồng hiệu quả.
Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group HCMC Vietnam, A member of ONESMP Singapore, cam kế đồng hành với doanh nghiệp trong việc xây dựng nền tảng pháp chế vững chắc trong việc quản trị hợp đồng, đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu hóa giá trị tăng thêm trong quá trình vận hành kinh doanh.
Toni Tran CEO
Thạc sĩ kế toán Nhật Bản, luật sư, kiểm toán viên, đại lý thuế, nghiên cứu sinh tiến sĩ quản trị doanh nghiệp đại học UBIS Thụy Sĩ
**************************************************************
Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group Vietnam, A member of OneSMP Singapore, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bất động sản… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

[THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn; Facebook/LinkedIn: Dong Du International Accounting & Legal Consulting

Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran01092020@gmail.com; Tel/ zalo/Whatapps: 090 925 7602

#thanhlapcongty tại ViệtNam#ketoan #thue #tuvanphapchephaply #đaotaokhoahoc #gioithieunguonluc

QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ DOANH NGHIỆP SMEs VIỆT NAM HIỆN NAY

QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ DOANH NGHIỆP SMEs VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguy cơ bị lừa cả trăm triệu USD, hàng loạt công ty Việt kêu cứu: Thông tin với PLO ngày 9-3- 2022, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết đã làm việc với một số ngân hàng (NH) liên quan và các hãng vận chuyển. Đồng thời Vinacas tiếp tục nhận đơn phản ánh của doanh nghiệp (DN) xuất khẩu để tìm cách giải quyết vụ việc 100 container hạt điều xuất khẩu sang Ý có nguy cơ bị lừa đảo và mất hàng. Theo https://plo.vn/kinh-te/nguy-co-bi-lua-ca-tram-trieu-usd-hang-loat-cong-ty-viet-keu-cuu-1047457.html

Tung chiêu ‘mua hàng trị giá 2 triệu USD’ gài bẫy người Việt: Theo thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, thời gian qua Thương vụ Việt Nam tại Nigeria nhận được một số đơn của các doanh nghiệp (DN) trong nước, đề nghị giải quyết khiếu nại các doanh nghiệp Nigeria, Cameroon và Togo lừa đảo. Theo  https://plo.vn/kinh-te/tung-chieu-mua-hang-tri-gia-2-trieu-usd-gai-bay-nguoi-viet-832675.html.

Như các ví dụ thực tế nói trên, chúng ta nhân thấy điểm chung là các DN Việt Nam, đạt biệt các SME Việt Nam chưa xây dựng các công cụ quản trị rủi ro trong việc xúc tiến thương mại và điều phối hoạt động kinh doanh hiệu quả. Đặc biệt, điều này càng thấy rõ khi doanh nghiệp Việt Nam hòa nhập vào thị trường khu vực và thế giới ngày càng sâu sắc hơn.

Quản trị rủi ro doanh nghiệp là một khái niệm tương đối mới đối với nền kinh tế non trẻ Việt Nam. Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản trị rủi ro từ khâu lưa chọn khách hàng, ký hợp đồng, mua nguyên vật liệu, chuyển giao hàng hóa và các nghiệp vụ thanh toán, đặc biệt thanh toán bằng ngoại hối. Có thực hiện qui trình quản trị rủi ro khép kín thì doanh nghiệp sẽ tránh được hiện trạng nước đến chân mới nhảy như các ví dụ thực tế được đề cập trên. Doanh nghiệp không nên vì bỏ ra chi phí trong việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro mà dẫn đến việc tránh né hay không hoàn bị phù hợp hệ thống.

Chúng tôi, Dong Du International Acccounting, Taxes & Legal Consulting Group HCMC, Vietnam,  A member of ONESMP Singapore, cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc hoàn bị hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với thực trạng sản xuất của mình nhằm tối đa hóa chi phí cơ hội doanh nghiệp bỏ ra. Trường hợp Quý doanh nghiệp có nhu cầutư vấn chi tiết  xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Toni Tran CEO

Thạc sĩ, Luật sư, kiểm toán viên, Đại lý thuế, Nghiên cứu sinh quản trị doanh nghiệp đại học UBIS Thụy Sĩ.

**************************************************************

Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group Vietnam, A member of OneSMP Singapore, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bất động sản… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

[THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn; Facebook/LinkedIn: Dong Du International Accounting & Legal Consulting

Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran01092020@gmail.com; Tel/ zalo/Whatapps: 090 925 7602

#thanhlapcongty tại ViệtNam#ketoan #thue #tuvanphapchephaply #đaotaokhoahoc #gioithieunguonluc

ĐIỂM HÒA VỐN VÀ DOANH NGHIỆP SMES VIỆT NAM

ĐIỂM HÒA VỐN VÀ DOANH NGHIỆP SMES VIỆT NAM

Trong suốt quá trình tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam gần 20 năm, chúng tôi tôi nhận thấy rằng SMEs Việt Nam gặp rất nhiều hạn chế trong việc định hình và duy trì sự phát triển bền vững và thay đổi chất của doanh nghiệp. Nguyên nhân hiện trạng này xuất phát không chỉ từ các các nguyên nhân khách quan về năng lực tài chính, mà còn xuất phát từ khả năng quản trị chưa đạt hiệu quả cần thiết. Điều đó cũng gây khó khăn cho SMEs rất nhiều vào thời kỳ hậu covid tại Việt Nam.
Nói đến quản trị doanh nghiệp hiệu quả, doanh nghiệp nói chung và SMEs nói riêng cần áp dụng các chức năng kế toán quản trị vào trong hệ thống vận hành của công ty. Có một số nhà quản lý SMEs có chia sẽ với chúng tôi rằng doanh nghiệp còn nhỏ hay chưa đủ tài chính để áp dụng các công cụ kế toán quản trị cho hoạt động doanh nghiệp. Điều này thực sụ đáng tiếc, vì SMEs như vậu đã bỏ qua chi phí cơ hội cần thiết để doanh nghiệp vận hành và phát triển lên tầm cao hơn trong một thĩ trường cạnh tranh.
Tại đây, việc xác định điểm hòa vốn cho đặc thù sản xuất kinh doanh doanh nghiệp là hết sức bứt thiết. Thông quan điểm hòa vốn, SMEs có thể xác định năng lực vận hành doanh nghiệp thực tế như thế nào? Đồng thời, SMEs có thể xây dựng cơ cấu tài sản nguồn vốn phù hợp xoay quay điểm hòa vốn thực tế. Như vậy, với cấu  trúc tài chính điều chỉnh phù hợp thực tế, SMEs có thể sửn dụng đòn cân nợ và các biên pháp vốn hóa doanh nghiệp khách một cách linh động và phũ hợp. Cuối cùng, SMEs có thể linh hoạt và tồn tại trong một thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt sau đại dịch Covid.
Chúng tôi, Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group HCMC, A member of ONESMP Singapore, cam kết đồng hành SMES, hỗ trợ SMEs trong việc thiết lập điểm hòa vốn doanh nghiệp hiệu quả với chi phí phù hợp nhằm giúp SMEs hình thành thế cạnh tranh hơn tại thị trường khu vực.
Toni Tran CEO
Thạc sĩ kế toán Nhật Bản, kiểm toán viên, Đại lý thuế, Luật sư, Nghiên cứu sinh tiến sĩ quản trị doanh nghiệp đại hoc UBIS Thụy Sĩ.
**************************************************************
Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group Vietnam, A member of OneSMP Singapore, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bất động sản… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

[THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn; Facebook/LinkedIn: Dong Du International Accounting & Legal Consulting

Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran01092020@gmail.com; Tel/ zalo/Whatapps: 090 925 7602

#thanhlapcongty tại ViệtNam#ketoan #thue #tuvanphapchephaply #đaotaokhoahoc #gioithieunguonluc

Giá thành sản phẩm hiệu quả dưới lăng kính của chuyên gia.

Giá thành sản phẩm hiệu quả dưới lăng kính của chuyên gia.

Trong mọi hoàn cảnh kinh tế xã hội, doanh nghiệp luôn mong muốn tối đa hóa lợi nhuận  bằng việc bán được sản phẩm nhiều hơn ,mở rộng thi trường nhiều hơn. Tuy nhiên, có phải lúc nào bàn được nhiều sản phẩm hơn hay mở rộng được thị trường đều mang hiệu quả như mong muốn cho doanh nghiệp.

Tiến hành phân tích bài toán lợi nhuận & chi phí kỹ hơn, chúng ta nhận thấy một điều. Để duy trì mức lợi nhuận mong muốn bền vững, doanh nghiệp cần phải kiểm soát bài toán chi phí tốt hơn. Hay nói cách khác, để tăng lợi nhuận biên hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng một cấu trúc chi phí hiệu quả.

Nói cấu trúc chi phí hiệu quả, doanh nghiệp cần thiết quan tâm đến hệ thống giá thành hoàn bị. Khi xây dựng giá thành hoàn bị, doanh nghiệp sẽ thực hiện mục tiêu hai trong một. Một là xây dựng cơ sở hợp lý về giá bán sản phẩm cạnh tranh hơn. Hai là, doanh nghiệp có thể điều phối lợi nhuận bền vững một cách hợp lý.

DDC, chúng tôi cam kết đồng hành với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong việc đào tạo, thiết kế và kiểm soát hệ thống giá thành sản phẩm hiệu quả. Chúng tôi tự tin đem lại giá trị tăng thêm cho Quý Khách Hàng trong giai đoạn hậu Covid trong việc quản trị chi phí bền vững.

Toni Tran

CEO Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consutling Group HCMC, A member of ONESMP Singapore, Southeast Asia Business Consulting Network

Thạc sĩ kế toán, thuế Nhật Bản; Kiểm toán viên công chứng; Đại lý Thuế;Luật Sư; Nghiên cứu sinh tiến sĩ quản trị doanh nghiệp Đại học UBIS Thụy Sĩ.

**************************************************************

Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group Vietnam, A member of OneSMP Singapore, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bất động sản… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

[THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn; Facebook/LinkedIn: Dong Du International Accounting & Legal Consulting

Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran01092020@gmail.com; Tel/ zalo/Whatapps: 090 925 7602

#thanhlapcongty tại ViệtNam#ketoan #thue #tuvanphapchephaply #đaotaokhoahoc #gioithieunguonluc

QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO HIỆN ĐẠI

QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO HIỆN ĐẠI

Bạn là CEO doanh nghiệp, ban có đau đầu về quản lý hàng tồn kho tại doanh nghiệp mình không? Theo tôi thì chắc là phải có rồi. Bạn đang trăn trở  hàng giờ, ngày, tháng để làm sao để tồn kho với chi phí cơ hội cao nhất. Và tôi cũng thế. Nói cách khác, Làm sao luôn có đủ nguyên liệu để sản xuất, đủ hàng để cung ứng cho nhu cầu khách hàng khi được yêu cầu?

Và bài toán này sẽ được đặt trong bối cảnh doanh nghiệp phải sử dụng chi phí tối ưu, đặt biệt vào những thời điểm khó khăn như Covid hiện tại. Bạn đừng lo, hãy kết nối với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng phương án tôn kho tối ưu với việc áp dụng các kỹ thuật quản lý hàng tồn hiện đại.

Trong năm tài chính tiếp theo 2022, Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consuling Group, A Member of OneSMP Singapore [DDC], mong muốn giới thiệu cho Quý Khách Hàng tiềm năng của chúng tôi về gói đào tạo kỹ năng và tư vấn đầy đủ về phương cách xây dựng và áp dụng mô hình quản trị hàng tồn kho theo ngành nghề phù hợp giúp doanh nghiệp gia tăng chi phí cơ hội trong quản lý hàng tồn kho, từ đó giảm giá thành sản phẩm, tao giá bán cạnh trạnh trên thi trường Việt Nam và khu vực.

Nếu Quý Khách Hàng có bất kỳ yêu cầu nào về gói dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay khi bạn có yêu cầu.

*******************************************************************************[DDC] Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group HCMC Vietnam, A member of OneSMP Singapore, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bất động sản… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

[THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn; Facebook/LinkedIn: Dong Du International Accounting & Legal Consulting.

Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran01092020@gmail.com; Tel (zalo/Viber/Line/Wechat/Whatapps): 090 925 7602
#thanhlapcongty tại ViệtNam#ketoan #thue #tuvanphapchephaply #đaotaokhoahoc #gioithieunguonluc