Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 12.2017

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 12.2017

UPDATED NEWS_DDICG111217

 1. Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất năm 2018
  Chính phủ ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP, theo đó, ban hành các biểu thuế xuất nhập khẩu mới.
  Nghị định 125/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Riêng nội dung của Chương trình ưu đãi thuế quy định tại Điều 7a được thực hiện ngay từ ngày Nghị định được ký ban hành (16/11/2017) đến ngày 31/12/2022.
 2. Đơn giản hóa hồ sơ hưởng chế độ thai sản
  Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 125/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con đã bỏ yêu cầu nộp bản sao các giấy tờ sau đây:
  – Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con;
  – Giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết;
  – Giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết.
  Ngoài ra, tại thủ tục giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác bỏ các giấy tờ sau:
  – Bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới;

– Bản sao CMND/hộ chiếu.
         Nghị quyết 125/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 29/11/2017.

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 11.2017

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 11.2017

UPDATED NEWS_DDICG061117 – Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của Hợp đồng gia công

Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14475/BTC-TCHQ trả lời vướng mắc về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa của Hợp đồng gia công khi chuyển tiêu thụ nội địa. Theo đó:

 • Trước ngày 01/09/2016: Đối với nguyên liệu vật tư dư thừa dã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu thì khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Từ ngày 01/09/2016 đến nay: Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp các loại thuế khác (nếu có) cho cơ quan hải quan.
 • Trường hợp phế liệu phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công khi tiêu thụ nội địa từ ngày 1/9/2016 đến ngày công văn này được ban hành, doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế nội địa thì không phải kê khai, điều chỉnh lại

UPDATED NEWS_DDICG061117 – Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 68151/CT-TTHT hướng dẫn về tính thuế TNCN cho người nước ngoài. Theo đó:

 • Trường hợp chuyên gia nước ngoài là cá nhân không cư trú thì công ty khấu trừ thuế TNCN theo mức 20% đối với thu nhập từ tiền lương tiền công trước khi trả cá nhân (bao gồm cả lương hiệu quả trả sau khi kết thúc hợp đồng lao động). Cá nhân không cư trú không phải khai quyết toán thuế. Trường hợp công ty đã tạm khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần, nay xác định lại là cá nhân không cư trú thì kê khai bổ sung thay thế tờ khai thuế TNCN đã nộp theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Trường hợp chuyên gia nước ngoài là cá nhân cư trú, Công ty khấu trừ theo biểu lũy tiến khi trả thu nhập cho cá nhân. Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán trước khi xuất cảnh.
 • Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán khi xuất cảnh và ủy quyền cho Công ty thì Công ty quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân trong vòng 45 ngày kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.
 • Trường hợp sau khi cá nhân đã quyết toán thuế TNCN và xuất cảnh không còn là cá nhân cư trú theo Luật thuế TNCN, Công ty phát sinh khoản chi trả khoản thu nhập lương hiệu quả cho cá nhân thì Công ty thực hiện khấu trừ theo mức 20% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân
Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 10.2017

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 10.2017

UPDATED NEWS_DDICG131017 – Bỏ mẫu 06/GTGT khi đăng ký hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC hướng dẫn về việc đăng ký thuế GTGT. Theo đó:

 • Cơ sở kinh doanh không cần nộp mẫu 06/GTGT khi thực hiện:

◦ Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

◦ Đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng

 • Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT sẽ căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh nộp:

◦ Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì sử dụng Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT

◦ Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì sử dụng Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT

Chi tiết văn bản, vui lòng xem và download tại đây.

UPDATED NEWS_DDICG201017 – Bộ tài chính đã ban hành 05 văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế

 • Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC năm 2016 về Luật thuế Thu nhập cá nhân.
 • Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC năm 2017 về Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.
 • Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC năm 2017 về Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.
 • Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC năm 2017 về Luật thuế Tiêu giá trị gia tăng.
 • Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC năm 2017 về Luật Quản lý thuế.