Thành viên chính thức hiệp hội tư vấn Đông Nam Á, One SMP LLP, Singapore

Thành viên chính thức hiệp hội tư vấn Đông Nam Á, One SMP LLP, Singapore

Từ tháng 6 năm 2021, One SMP LLP, Singapore, đã mở rộng phạm vi hoạt động tại Việt Nam với việc kết nạp Dong Du International Accounting & Legal Consulting Group Vietnam, DDC vào mạng lưới  tư vấn toàn cầu.

Dong Du International Accounting & Legal Consulting Group Vietnam được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hỗ trợ mọi đối tượng khách hàng từ các công ty mới thành lập đến các doanh nghiệp lớn. One SMP LLP thực sự mong muốn được hợp tác lâu dài với DDC và hợp tác thông qua các cơ hội kinh doanh từ các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

CUNG CẤP DỊCH VỤ KỀ TOÁN, THUỀ, TƯ VẤN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP THỜI COVID

CUNG CẤP DỊCH VỤ KỀ TOÁN, THUỀ, TƯ VẤN PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP THỜI COVID

Thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch Covid-19 và Luật Đầu tư được ban hành tháng 1-2021 làm giảm bớt các rào cản quy định về kinh doanh được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Như vậy đầu tư tại Việt Nam trực tiếp hay gián tiếp nên được tiếp cận theo phương thức nào là hợp lý, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn toàn cầu hiện nay. Nói cách khác, cách tiếp cận hữu hiệu nhất là việc áp dụng quản trị rủi ro trong việc thành lập và vận hành doanh nghiệp tại Việt Nam. Vì sao như vậy? Vì doanh nghiệp có thể tối đa hóa lợi nhuận bền vững. Đó cũng là cách tiếp cận trong việc cung cấp dịch vụ chuyên môn của Dong Du International Accounting & Legal Consulting Group Vietnam. Chúng tôi tự tin trong việc hỗ trợ chuyên môn cho Quý Khách Hàng bởi vì:

  • Giúp Quý Khách Hàng xây dựng kế hoạch kinh doanh và xin giấy phép kinh doanh với mức phí dịch vụ cạnh tranh phù hợp. (giảm 30-50% so với giá dịch vụ các công ty tư vấn có vốn đầu tư nước ngoài)
  • Các chuyên gia về kế toán, thuế, luật hỗ trợ Quý Khách Hàng xây dựng kế hoạch kinh doanh với việc sử dụng chi phí phù hợp ( hạn chế tối đa việc loại trừ chi phí thuế trong tương lai) ngay từ ban đầu thành lập công ty tại Việt Nam.
  • Hỗ trợ tái cấu trúc chi phí kinh doanh phù hợp trong tình hình khó khăn toàn cầu hiện nay của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dong Du International Accounting & Legal Consulting Group HCMC, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bất động sản… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp. [THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn

Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran01092020@gmail.com hay Tel/whatapps/zalo: 090 925 7602

#thanhlapcongty #ketoan #thue #tucanphapchephaply #đaotaokhoahoc #gioithieunguonluc

ĐIỂM THAY ĐỔI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ TÍNH TỚI NĂM 2020 VỀ THỎA THUẬN LÃI SUẤT CHO VAY

ĐIỂM THAY ĐỔI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ TÍNH TỚI NĂM 2020 VỀ THỎA THUẬN LÃI SUẤT CHO VAY

Dong Du International Consulting Group HCMC Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp. [THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]
Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn
Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran1975@yahoo.co.jp. Tel: 090 925 7602

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 12/2020

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 12/2020

Dong Du International Consulting Group HCMC Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp. [THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]
Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn
Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran1975@yahoo.co.jp. Tel: 090 925 7602

Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021

Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021

Dong Du International Consulting Group HCMC Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, hành chính, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Singapore, Thái Lan… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn.