ĐIỂM THAY ĐỔI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ TÍNH TỚI NĂM 2020 VỀ THỎA THUẬN LÃI SUẤT CHO VAY

ĐIỂM THAY ĐỔI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ TÍNH TỚI NĂM 2020 VỀ THỎA THUẬN LÃI SUẤT CHO VAY

Dong Du International Consulting Group HCMC Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp. [THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]
Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn
Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran1975@yahoo.co.jp. Tel: 090 925 7602

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 12/2020

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 12/2020

Dong Du International Consulting Group HCMC Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp. [THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]
Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn
Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran1975@yahoo.co.jp. Tel: 090 925 7602

Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021

Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021

Dong Du International Consulting Group HCMC Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, hành chính, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Singapore, Thái Lan… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn.

Quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài của Ngân Hàng Nhà Nước

Quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài của Ngân Hàng Nhà Nước

Trường hợp Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn doanh nghiệp chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: support.client01@japanvietnam.com.vn.

Dong Du International Consulting Group HCMC Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn.

Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Trường hợp Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn doanh nghiệp chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: support.client01@japanvietnam.com.vn.

Dong Du International Consulting Group HCMC Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn.

Điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI tại HCMC

Điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp FDI tại HCMC

Xuất nhập khẩu tại chỗ (On-spot export) là một hình thức doanh nghiệp Việt Nam bán hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài ngay tại trên lãnh thổ Việt Nam, ngoài ra doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng có thể xuất khẩu sản phẩm với hình thức này. Hàng hóa được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng tại Việt Nam.

Hiện nay, hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ đang là sự lựa chọn của các doanh nghiệp tại Việt Nam, bên cạnh đó với hình thức xuất nhập khẩu truyền thống, thì hình thức này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian, và được hưởng nhiều ưu đãi, thuế xuất.

Trường hợp Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn doanh nghiệp chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: support.client01@japanvietnam.com.vn.

Dong Du International Consulting Group HCMC Vietnam, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Đài Loan, Châu Âu, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn.