Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 1.2018

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 1.2018

UPDATED NEWS_DDICG020118

Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi các quy định về thuế GTGT và thuế TNDN

Các nội dung của Nghị định này bao gồm:

 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.
 2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về hoàn thuế GTGT, theo đó:
 • Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý;
 • Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.
 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, theo đó:
 • Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động là các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.


 

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 12.2017

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 12.2017

UPDATED NEWS_DDICG251217

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018

Ngày 7 tháng 12 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/ND-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2018, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động ở doanh nghiệp như sau:

– Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng)

– Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)

– Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng)

– Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng)

Đồng thời, Nghị định cũng duy trì nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn như sau:

 • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.
 • Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.
 • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

UPDATED NEWS_DDICG181217

Điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng
Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Theo đó, từ ngày 01/7/2018, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.


UPDATED NEWS_DDICG111217

 1. Biểu thuế xuất nhập khẩu mới nhất năm 2018
  Chính phủ ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP, theo đó, ban hành các biểu thuế xuất nhập khẩu mới.
  Nghị định 125/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Riêng nội dung của Chương trình ưu đãi thuế quy định tại Điều 7a được thực hiện ngay từ ngày Nghị định được ký ban hành (16/11/2017) đến ngày 31/12/2022.
 2. Đơn giản hóa hồ sơ hưởng chế độ thai sản
  Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 125/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con đã bỏ yêu cầu nộp bản sao các giấy tờ sau đây:
  – Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con;
  – Giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết;
  – Giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết.
  Ngoài ra, tại thủ tục giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác bỏ các giấy tờ sau:
  – Bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới;

– Bản sao CMND/hộ chiếu.
         Nghị quyết 125/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 29/11/2017.

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 11.2017

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 11.2017

UPDATED NEWS_DDICG061117 – Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của Hợp đồng gia công

Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14475/BTC-TCHQ trả lời vướng mắc về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa của Hợp đồng gia công khi chuyển tiêu thụ nội địa. Theo đó:

 • Trước ngày 01/09/2016: Đối với nguyên liệu vật tư dư thừa dã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu thì khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Từ ngày 01/09/2016 đến nay: Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp các loại thuế khác (nếu có) cho cơ quan hải quan.
 • Trường hợp phế liệu phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công khi tiêu thụ nội địa từ ngày 1/9/2016 đến ngày công văn này được ban hành, doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế nội địa thì không phải kê khai, điều chỉnh lại

UPDATED NEWS_DDICG061117 – Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 68151/CT-TTHT hướng dẫn về tính thuế TNCN cho người nước ngoài. Theo đó:

 • Trường hợp chuyên gia nước ngoài là cá nhân không cư trú thì công ty khấu trừ thuế TNCN theo mức 20% đối với thu nhập từ tiền lương tiền công trước khi trả cá nhân (bao gồm cả lương hiệu quả trả sau khi kết thúc hợp đồng lao động). Cá nhân không cư trú không phải khai quyết toán thuế. Trường hợp công ty đã tạm khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần, nay xác định lại là cá nhân không cư trú thì kê khai bổ sung thay thế tờ khai thuế TNCN đã nộp theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Trường hợp chuyên gia nước ngoài là cá nhân cư trú, Công ty khấu trừ theo biểu lũy tiến khi trả thu nhập cho cá nhân. Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán trước khi xuất cảnh.
 • Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán khi xuất cảnh và ủy quyền cho Công ty thì Công ty quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân trong vòng 45 ngày kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.
 • Trường hợp sau khi cá nhân đã quyết toán thuế TNCN và xuất cảnh không còn là cá nhân cư trú theo Luật thuế TNCN, Công ty phát sinh khoản chi trả khoản thu nhập lương hiệu quả cho cá nhân thì Công ty thực hiện khấu trừ theo mức 20% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân
Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 10.2017

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 10.2017

UPDATED NEWS_DDICG131017 – Bỏ mẫu 06/GTGT khi đăng ký hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC hướng dẫn về việc đăng ký thuế GTGT. Theo đó:

 • Cơ sở kinh doanh không cần nộp mẫu 06/GTGT khi thực hiện:

◦ Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

◦ Đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng

 • Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT sẽ căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh nộp:

◦ Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì sử dụng Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT

◦ Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì sử dụng Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT

Chi tiết văn bản, vui lòng xem và download tại đây.

UPDATED NEWS_DDICG201017 – Bộ tài chính đã ban hành 05 văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế

 • Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC năm 2016 về Luật thuế Thu nhập cá nhân.
 • Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC năm 2017 về Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.
 • Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC năm 2017 về Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.
 • Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC năm 2017 về Luật thuế Tiêu giá trị gia tăng.
 • Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC năm 2017 về Luật Quản lý thuế.