Quản trị nhân sự, tiền lương và bảo hiểm trong doanh nghiệp

Quản trị nhân sự và bảo hiểm trong doanh nghiệp DLCC

DLCC chuyên cung cấp các dịch vụ về quản trị nhân sự và bảo hiểm như:

  • Lập bảng lương và tính toán các khoản phụ cấp và phải trả theo lương
  • Thường xuyên cập nhật các tin tức quan trọng và các quy định về lương
  • Cung cấp các báo cáo và phân tích lương theo yêu cầu
  • Phản hồi nhanh chóng các yêu cầu với độ bảo mật cao
  • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến kế toán chi phí lương của doanh nghiệp

Từ đó, DLCC thuộc DDC group sẽ hỗ trợ khách hàng

  • Giảm thiểu chi phí quản lý
  • Đảm bảo tính an toàn và bảo mật