Quản trị thủ tục doanh nghiệp & Đăng kí hồ sơ

Quản trị thủ tục doanh nghiệp & Đăng kí hồ sơ giấy phép DLCC

Là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong quản trị và đăng ký hồ sơ cho doanh nghiệp, DLCC cũng cung cấp các dịch vụ sau:

  • Hỗ trợ đăng kí giấy phép kinh doanh
  • Đăng ký mã số thuế/giấy phép/visa/cư trú cho khách hàng
  • Giới thiệu căn hộ cho thuê cho người nước ngoài

Từ đó, DLCC thuộc DDC group sẽ hỗ trợ các khách hàng

  • DLCC có một mạng lưới quan hệ địa phương có thể hoàn thành công việc đúng hạn dựa trên mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi với các văn phòng chính quyền địa phương.
  • DLCC có các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc đăng ký hồ sơ cho các văn phòng địa phương.