Giới thiệu trường kinh doanh quốc tế_DDBIS

Trong hơn 10 năm, Văn phòng kế toán Đông Du, DDC (www.japanvietnam.com.vn) đã cung cấp các dịch vụ Kế toán, Tài chính, Thuế và pháp lý cho các công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Dựa trên kinh nghiệm làm việc của CEO và ban quản lý trong văn phòng, chúng tôi tham vọng phát triển một trường kinh doanh, có tên DDBIS (ddbis.edu.vn), hỗ trợ  doanh nghiệp, sinh viên và người lao động vào hành trình phát triển sự nghiệp và cuộc sống thành công của họ.

Tại dâY, DDBIS là một bộ phận hoạt động của văn phòng tư vấn Dông Du. DDBIS có các chuyên gia từ Châu Âu, Nhật Bản và Châu Mỹ sẵn sàng cung cấp đào tạo hiệu quả cao để tăng cường khả năng của sinh viên, người đang làm việc và doanh nghiệp, chúng tôi sẳn sàng hỗ trợ họ trong các dự án kinh doanh trong hiện tại và tương lai.