Dịch Vụ Hỗ Trợ Kiểm Toán

DDC group cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động kiểm toán pháp định năm và giải trình kết quả kiểm toán cho khách hàng. Các chuyên gia DDC group bao gồm chuyên gia nước ngoài: Nhật Bản… và chuyên gia Việt Nam có điều kiện học tập và làm việc lâu năm tại nước ngoài và tại Việt Nam đồng thực hiện nhằm đem lại giá trị tăng thêm về thông tin phù hợp cho khách hàng.