Trung Tâm Đào Tạo

Những nghiên cứu thực tế cho thấy rằng, sau khi tốt nghiệp đại học hầu hết mọi người đều có những kiến thức trên lý thuyết và thiếu đi sự áp dụng nó vào trong thực tiễn. Kinh nghiệm là thứ mà rất khó khăn chúng ta mới có thể đạt được. Hằng năm, lượng sinh viên ra trường và thất nghiệp do thiếu kinh nghiệm làm việc thực tế ngày càng tăng dần. Họ không có cơ hội được trải nghiệm công việc theo đúng chuyên ngành của họ bên cạnh đó là để tiếp cận được cơ hội làm việc ở những môi trường làm việc quốc tế, các tập đoàn đa quốc gia…

DPTC (Dong Du Practical Training Center là một bộ phận trực thuộc của Công Ty Đầu Tư và Tư Vấn Đông Du) thành lập dựa trên ý tưởng đó, một trung tâm đào tạo chuyên môn thực tế trong các lĩnh vực: kế toán – kiểm toán, tài chính, thuế, quản trị doanh nghiệp…..được chúng tôi phát triển theo một hướng chuyên nghiệp gắn liền với thực tế nhất dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia của DPTC đã từng làm việc tại các công ty tư vấn hàng đầu và các tập đoàn đa quốc gia đặc biệt là ở khu vực Châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng.

Bạn có thể tìm hiểu cụ thể về trung tâm đào tạo của chúng tôi qua website http://dptc.edu.vn/