Dịch Vụ Kế Toán Doanh Nghiệp

Dịch vụ Kế toán DDCPA

Khi theo đuổi chất lượng của các báo cáo kế toán, khách hàng luôn mong muốn các dữ liệu kế toán được phản ánh chính xác để kêu gọi đầu tư hoặc làm căn cứ để báo cáo khi kiểm toán, thanh toán thuế … đó là khi khách hàng cần các dịch vụ kế toán của DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP DDC. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ:

 • Kế toán hàng tháng và hàng năm
 • Hoàn thiện sổ sách kế toán theo yêu cầu của khách hàng
 • Giải quyết các vấn đề của khách hàng dựa trên yêu cầu của cơ quan thuế
 • Tư vấn xây dựng hệ thống kế toán và quản lý cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
 • Kế toán tại công ty/Kế toán dịch vụ theo chuẩn mực kế toán nội địa và quốc tế (VAS, IFRS, vv…)
 • Kiểm tra hạch toán kế toán cho các kì báo cáo trước
 • Thực hiện ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán
 • Hỗ trợ lưu trữ tài liệu cứng & mềm theo quy định kế toán địa phương và quốc tế
 • Hỗ trợ các công tác kế toán khác tại doanh nghiệp
 • Thiết kế quy trình kế toán hiệu quả
 • Thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả

Từ đó, DDCPA thuộc DDC group hỗ trợ khách hàng

 • Liên hệ và làm việc với các tổ chức địa phương và hỗ trợ hệ thống kế toán của khách hàng tuân thủ theo các chính sách kế toán địa phương và quốc tế.
 • Xử lý các công việc kế toán khi có sự thay đổi nhân sự kế toán trong công ty.
 • Làm việc với kiểm toán viên và kiểm tra từ các cơ quan Nhà nước.