Dịch Vụ Tư Vấn Thuế Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Tư Vấn Thuế Doanh Nghiệp

Các dịch vụ tư vấn thuế của DONG DU được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm, sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tính toán, khai báo thuế, tiết kiệm được tiền đóng thuế ở mức tối ưu, đem lại lợi nhuận khi thực hiện kế hoạch về thuế hợp lý, và quan trọng hơn là xây dựng một thương hiệu bền vững và một doanh nghiệp kinh doanh minh bạch.

  • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu.
  • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
  • Khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng.