Dịch Vụ Tư Vấn Thuế Doanh Nghiệp

Thuế & Dịch vụ tư vấn pháp lý DLCC

Các dịch vụ tư vấn thuế của DDC Group được thực hiện bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, hỗ trợ các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tính toán để quyết toán thuế và tiết kiệm tiền nộp thuế ở mức tối ưu. Chúng tôi hỗ trợ các nhà quản lý xây dự kế hoạch thuế hợp lý với các dịch vụ sau:

 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng tháng và hàng năm
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng tháng và hàng năm
 • Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng
 • Kê khai và quyết toán thuế cho hợp đồng nước ngoài
 • Lên kế hoạch quyết toán thuế ngắn hạn và dài hạn
 • Tư vấn về hệ thống thuế Việt Nam cho các tập đoàn đa quốc gia
 • Phân tích toàn diện về việc tuân thủ đúng nghĩa vụ của người nộp thuế
 • Hỗ trợ tư vấn về việc tuân thủ các loại thuế tại Việt Nam
 • Hỗ trợ quản lý thanh toán thuế
 • Thường xuyên cập nhật các quy định và quy định về thuế

Từ đó, DLCC thuộc DDC group sẽ hỗ trợ khách hàng

 • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực thuế, chuẩn bị các bằng chứng bảo vệ cần thiết với các đánh giá của cơ quan thuế cũng như chuẩn bị các thủ tục tố tụng của tòa án tài chính khi cần thiết.
 • Hỗ trợ chuẩn bị thanh tra thuế, đánh giá rủi ro về thuế và thông báo cho khách hàng về các khoản thanh toán cần thiết.