Phương châm hoạt động của chúng tôi

Tran dUY THUC

              Toni Tran, CEO kiêm chủ tịch hội đồng thành viên DDC International Consulting Group.
  • Mục tiêu chiến lược

Chúng tôi mong muốn phát triển thành group tư vấn cung cấp dịch vụ hàng đầu cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  • Phương châm hành động

  1. Nỗ lực cung cấp dịch vụ chuyên môn cho khách hàng;

    2. Cung cấp dịch vụ chuyên môn chất lượng cao và không ngừng cải thiện chất lượng cung cấp;

    3. Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp chuyên môn;

    4. Không ngừng cải thiện và nâng cao năng lực và nghiệp vụ chuyên môn chuyên viên;

    5. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện cho nhân viên;

    6. Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả để nhân viên có thể phát huy tối đa tiềm lực cá nhân.