GIẢNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI HENIKEN VIỆT NAM

GIẢNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI HENIKEN VIỆT NAM

Chúng tôi đang khởi động lại chương trình huấn luyện cho doanh nghiệp sau Covid Ngày huấn luyện trực tuyến đầu tiên cho Heniken Việt Nam. Group ư vấn pháp lý và kế toán quốc tế Đông Du, thành viên của OneSMP Singapore, Mạng lưới tư vấn kinh doanh Đông Nam Á 23/10/20 21.

Trong trường hợp bạn có bất kỳ yêu cầu nào về huấn luyện doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 090 925 7602 (Zalo / Whatsapp / Line / Wechat)


KHÓA HỌC VỀ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KHÓA HỌC VỀ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

IMG_0912

Đối tượng tham dự    

 • Chủ Doanh nghiệp;
 • Đại diện pháp luật Thành viên Ban Giám đốc, Ban điều hành;
 • CFO, Kế toán trưởng;
 • Giám đốc bán hàng, Chuyên viên bán hàng;
 • Chuyên viên tài chính, Chuyên viên tín dụng;
 • Các cá nhân khác có quan tâm.

Nội dung đào tạo  

 1. Nhìn nhận gian lận trong lập báo cáo tài chính; “làm bừa” hoặc “cố tình làm sai”
 2. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến gian lận trong việc lập báo cáo tài chính
 • Các loại gian lận thường gặp về doanh thu
 • Các gian lận thường gặp về hàng tồn kho
 • Các gian lận thường gặp về thuyết minh báo cáo tài chính
 1. Các lợi ích khi quản lý gian lận trong việc lập báo cáo tài chính
 2. Các kỹ thuật thực tiễn trong phát hiện gian lận của ban điều hành doanh nghiệp.

Thông tin giảng viên khóa học:

 •  Toni Tran (Mr)
 • CEO SCS (Vietnam) Co.,ltd, Branch office 2004 – 2006.
 • CFO Sagawa Express Vietnam Co.,ltd 2006 – 2008.
 • CEO Dong Du International Consulting Group 2008 – nay.
 • Giảng viên khoa thương mai Đại Học Hoa Sen.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Nhật Bản năm 2008 (SMRJ)
 • Thành viên hội kiểm toán viên công chứng Việt Nam, VACPA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp kế toán viên công chứng Việt Nam, VAA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp tư vấn thuế Việt Nam,VTA.

Các khóa học, hội thảo đã thực hiện:

 • Giảng các lớp kế toán quốc tế cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2011.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2010.
 • Giảng lớp kiểm toán cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị chi phí cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Hội thảo kế toán và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Bình Dương, 2011.
 • Hội thảo tư vấn môi trường đầu tư Việt Nam với AGS group, 2013.
 • Hội Thảo kế toán quản trị và doanh nghiệp, Prime Joint Venture, SCG Group, 2017.
 • Hội thảo quản lý rủi ro tài chính cho Công ty Bảo vệ thực vật TP. HCM, Viện IBM, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề chuyển giá và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, TUV, tập đoàn giáo dục Đức, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề quản trị rủi ro thuế và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho sinh viên cao học Thụy Sĩ của UBIS, IBM Institution, HCMC, 2017.

Thời gian giảng: 1 ngày. 

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC.

 • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
 • Điện thoại: 0283 820 8545
 • Homepage: dptc.edu.cn.
 • Fanpage: Dong Du Practical Training Center
KHÓA ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

KHÓA ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

IMG_0927

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Ban Giám đốc
 • Giám đốc Nhân sự
 • Trưởng phòng Nhân sự
 • Giám đốc chức năng
 • Quản lý cấp trung

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Những vấn đề trở ngại của hệ thống Mô tả công việc
 • Phân tích công việc
 • Quy trình phân tích công việc
 • Các phương pháp phân tích công việc
 • Thực hành phân tích công việc
 • Vai trò Mô tả công việc trong quản lý con người.
 • Thực hành viết Mô tả công việc
 • Sử dụng công cụ hiện đại để viết nhanh một Mô tả công việc trong vòng 01 giờ
 • Sử dụng công cụ hiện đại để viết chi tiết một Mô tả công việc trong vòng 08 giờ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin giảng viên khóa học

 •  Toni Tran (Mr)
 • CEO SCS (Vietnam) Co.,ltd, Branch office 2004 – 2006.
 • CFO Sagawa Express Vietnam Co.,ltd 2006 – 2008.
 • CEO Dong Du International Consulting Group 2008 – nay.
 • Giảng viên khoa thương mai Đại Học Hoa Sen.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Nhật Bản năm 2008 (SMRJ)
 • Thành viên hội kiểm toán viên công chứng Việt Nam, VACPA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp kế toán viên công chứng Việt Nam, VAA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp tư vấn thuế Việt Nam,VTA.

Các khóa học, hội thảo đã thực hiện

 • Giảng các lớp kế toán quốc tế cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2011.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2010.
 • Giảng lớp kiểm toán cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị chi phí cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Hội thảo kế toán và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Bình Dương, 2011.
 • Hội thảo tư vấn môi trường đầu tư Việt Nam với AGS group, 2013.
 • Hội Thảo kế toán quản trị và doanh nghiệp, Prime Joint Venture, SCG Group, 2017.
 • Hội thảo quản lý rủi ro tài chính cho Công ty Bảo vệ thực vật TP. HCM, Viện IBM, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề chuyển giá và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, TUV, tập đoàn giáo dục Đức, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề quản trị rủi ro thuế và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho sinh viên cao học Thụy Sĩ của UBIS, IBM Institution, HCMC, 2017.
 • Hội thảo Quản trị doanh nghiệp hiệu quả cho công ty Bosch Việt Nam, kết hợp với TUV, HCMC, 2018.

Thời gian giảng: 1 ngày.

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

 • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
 • Điện thoại: 0283 820 8545
 • Homepage: dptc.edu.vn
 • Fanpage: Dong Du Practical Training Center
KHÓA HỌC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.

NKSO5947

Mục tiêu khóa học

 • Xác lập nhận thức tích cực về vấn đề thu hồi công nợ và  ý nghĩa của việc thu hồi công nợ trong kinh doanh.
 • Được trang bị kiến thức về tiến trình quản lý công nợ và qui trình làm việc trong thu hồi công nợ.
 • Được trang bị các kĩ năng cốt lõi của người làm công tác thu hồi Công nợ: giao tiếp và đàm phán.
 • Chia sẻ kinh nghiệm làm việc và cùng tháo gỡ các thách thức trong thu hồi nợ.

Đối tượng khóa học

 •  Sinh viên các ngành quản trị kinh doanh, khách sản, kế toán văn phòng.
 • Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán… ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 Nội dung:

 1. Bản chất của các khoản nợ và công việc thu hồi nợ

 •  Ý nghĩa của các khoản tín dụng.
 • Nguyên nhân của các khoản nợ khó đòi.
 • Thu nợ tức là làm gì?
 • Vai trò của nhân viên thu nợ trong hoạt động kinh doanh.
 • Thái độ cần có của một nhân viên thu nợ: niềm tin chiến thắng.

2. Ý nghĩa của thời gian đối với công việc thu nợ

 •  Việc thu hồi nợ bắt đầu từ lúc nào?
 • Những rủi ro khi kéo dài thời gian thanh toán.

3. Kỹ năng giao tiếp trong thu hồi nợ

 •  Ý nghĩa của việc giao tiếp với khách hàng.
 • Bạn cần gì để giao tiếp tốt?
 • Diễn dịch thông điệp của khách hàng như thế nào?

4. Kỹ năng đàm phán khi thu hồi nợ

 •  Các bước chuẩn bị và tiến trình đàm phán trong thu hồi nợ.
 • Những thông tin cần chuẩn bị trước khi tiếp xúc khách nợ.
 • Các bước thương lượng khi đòi nợ.
 • Nguyên tắc đàm phán với khách hàng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin giảng viên khóa học

 •  Toni Tran (Mr)
 • CEO SCS (Vietnam) Co.,ltd, Branch office 2004 – 2006.
 • CFO Sagawa Express Vietnam Co.,ltd 2006 – 2008.
 • CEO Dong Du International Consulting Group 2008 – nay.
 • Giảng viên khoa thương mai Đại Học Hoa Sen.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Nhật Bản năm 2008 (SMRJ)
 • Thành viên hội kiểm toán viên công chứng Việt Nam, VACPA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp kế toán viên công chứng Việt Nam, VAA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp tư vấn thuế Việt Nam,VTA.

Các khóa học, hội thảo đã thực hiện

 • Giảng các lớp kế toán quốc tế cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2011.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2010.
 • Giảng lớp kiểm toán cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị chi phí cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Hội thảo kế toán và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Bình Dương, 2011.
 • Hội thảo tư vấn môi trường đầu tư Việt Nam với AGS group, 2013.
 • Hội Thảo kế toán quản trị và doanh nghiệp, Prime Joint Venture, SCG Group, 2017.
 • Hội thảo quản lý rủi ro tài chính cho Công ty Bảo vệ thực vật TP. HCM, Viện IBM, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề chuyển giá và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, TUV, tập đoàn giáo dục Đức, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề quản trị rủi ro thuế và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho sinh viên cao học Thụy Sĩ của UBIS, IBM Institution, HCMC, 2017.
 • Hội thảo Quản trị doanh nghiệp hiệu quả cho công ty Bosch Việt Nam, kết hợp với TUV, HCMC, 2018.

Thời gian giảng: 1 ngày.

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

 • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
 • Điện thoại: 0283 820 8545
 • Homepage:dptc.edu.vn
 • Fanpage: Dong Du Practical Training Center