Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực DHRC

Là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về Cung ứng nguồn nhân lực, DDC cung cấp các dịch vụ:

  • Giới thiệu nguồn nhân lực dựa trên các yêu cầu của khách hàng
  • Hỗ trợ cung ứng nhân sự tạm thời trong thời gian từ 3 đến 6 tháng
  • Giới thiệu nguồn nhân lực nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam
  • Giới thiệu nguồn nhân lực Việt Nam cho các tập đoàn trong khu vực

Vì thế, DHRC thuộc DCC Group hỗ trợ khách hàng tốt vì

  • DHRC có thể cung cấp những nhân sự chất lượng cao cho nhiều vị trí từ thấp đến cao theo yêu cầu của từng giai đoạn
  • DHRC có một đội ngũ hỗ trợ chất lượng cao
  • DHRC có thể hỗ trợ khách hàng giảm thiểu chi phí khi tuyển dụng, bảo hiểm theo luật định và thuế thu nhập cá nhân