Cung Ứng, Tuyển Dụng Nhân Lực

Cung Ứng, Tuyển Dụng Nhân Lực

DDC group cam kết cung cấp dịch vụ cung ứng nguồn lực chất lượng phù hợp cho xã hội và doanh nghiệp, khách hàng. Chúng tôi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao theo qui trình đào tạo khép kín, tiêu chuẩn làm việc thực tế được xây dựng và vận hành trong group. Nguồn nhân lực do DDC cung cấp phải được đào tạo ngắn hạn tại trung tâm DPTC của group trước khi giới thiệu cho khách hàng.