Hướng dẫn cho ứng viên đăng ký thông tin xin việc theo vi trí tuyển dụng tại trung tâm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao Dong Du

Hướng dẫn cho ứng viên đăng ký thông tin xin việc theo vi trí tuyển dụng tại trung tâm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao Dong Du

Trong hơn 10 năm, Dong Du International Consulting Group, Southeast Asia Business Consulting Network(www.japanvietnam.com.vn) đã cung cấp các dịch vụ Kế toán, Tài chính, Thuế và Pháp lý … cho các công ty từ khắp nơi trên thế giới đến đầu tư tại Việt Nam.
Bây giờ, dựa trên kinh nghiệm làm việc của chúng tôi với đội ngũ quản lý trong thời gian dài, chúng tôi có tham vọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường, Trung tâm Tư vấn Nhân sự Đông Du [DHRC], nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp làm việc trong và ngoài Việt Nam.

DHRC là một bộ phận của Dong Du International Consulting Group, DHRC có các chuyên gia từ Châu Âu, Nhật Bản và Châu Mỹ… sẵn sàng cung cấp nguồn nhân lực hiệu quả cao để làm hài lòng khách hàng. Chúng tôi đang tập trung khai thác một số vị trí làm việc như sau trên thị trường hiện nay.
 Vị trí nhân viên kế toán doanh nghiệp
 Vị trí nhân viên hành chính và pháp chế doanh nghiệp
 Vị trí thông, phiên dịch ngoại ngữ trong doanh nghiệp
 Vị trí nhân viên bán hàng…

Điểm khác biệt của chúng tôi với thị trường hiện tại là chúng tôi cố gắng đào tạo kỹ năng theo vị trí công việc và đánh giá các ứng viên dựa trên quy trình tại trường kinh doanh DDBIS trước khi giới thiệu họ đến thị trường.

Hơn thế nữa, chúng tôi cũng xây dựng hệ thống chuyên gia kinh nghiệm để hỗ trợ ứng viên của chúng tôi làm quen với môi trường làm việc của khách hàng trong giai đoạn đầu tiếp nhận công việc mới.

Trong trường hợp bạn quan tâm đến hoạt động tuyển dụng của chúng tôi, xin vui lòng gửi CV của chúng tôi vào email: support.client@japanvietnam.com.vn

Introduction of DHRC. Vietnamese Version.