QUẢN TRỊ HỢP ĐỒNG HIỆU QUẢ DƯỚI LĂNG KÍNH CỦA CHUYÊN GIA

Hợp đồng kinh tế, dịch vụ là cam kết pháp lý giữa các bên trong các giao dịch kinh doanh, dân sư hợp pháp. Tuy nhiên việc quản trị hợp đông hiệu quả lại là một vấn đề mà doanh nghiệp cần phải lưu tâm.
Thế nào là quản trị hợp đồng hiệu quả trong doanh nghiệp. Có nhiều quan điểm cho rằng việc xây dựng hợp đồng dừng tại mức độ bảo vệ doanh nghiệp trong tranh kiện tụng nếu có phát sinh. Điều này là đúng nhưng chưa đủ. Quản trị hợp đồng hiệu quả phải được xây dựng trên quản trị rủi ro hợp đồng nhằm giúp xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững, giúp doanh nghiệp quản trị thuế, ngoại hối doanh nghiệp phù hợp. Đây mới chính là mục tiêu doanh nghiệp cần vươn tới trong việc xây dựng và thực hiện hợp đồng hiệu quả.
Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group HCMC Vietnam, A member of ONESMP Singapore, cam kế đồng hành với doanh nghiệp trong việc xây dựng nền tảng pháp chế vững chắc trong việc quản trị hợp đồng, đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu hóa giá trị tăng thêm trong quá trình vận hành kinh doanh.
Toni Tran CEO
Thạc sĩ kế toán Nhật Bản, luật sư, kiểm toán viên, đại lý thuế, nghiên cứu sinh tiến sĩ quản trị doanh nghiệp đại học UBIS Thụy Sĩ
**************************************************************
Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group Vietnam, A member of OneSMP Singapore, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bất động sản… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

[THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn; Facebook/LinkedIn: Dong Du International Accounting & Legal Consulting

Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran01092020@gmail.com; Tel/ zalo/Whatapps: 090 925 7602

#thanhlapcongty tại ViệtNam#ketoan #thue #tuvanphapchephaply #đaotaokhoahoc #gioithieunguonluc