Giảng dạy khóa học huấn luyện về thuế và tiền lương.

Giảng dạy khóa học huấn luyện về thuế và tiền lương.

Giảng dạy khóa học huấn luyện nội bộ về thuế và tiền lương cho bộ phận nhân sự của Công ty TNHH Mercedes Việt Nam vào ngày 12/08/2018. Trong trường hợp các tổ chức, đơn vị có yêu cầu liên quan đến việc mở khóa đào tạo chuyên môn, xin vui lòng liên hệ:

  1. Email: support.client@japanvietnam.com.vn
  2. DPTC – Đông Du International consulting group
  3. Website: www.japanvietnam.com.vn