TUYỂN DỤNG 07.2018 -CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

TUYỂN DỤNG 07.2018 -CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

– Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật

– Cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

– Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nghiệp vụ thuộc phạm vi của Kiểm tra kiểm soát nội bộ tuân thủ qui định của Luật.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến công bố thông tin theo qui định của pháp luật.
 • Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn trong phạm vi nghiệp vụ liên quan.
 • Thực hiện triển khai công tác Quản trị rủi ro hoạt động theo phân công của Trưởng bộ phận và báo cáo các rủi ro hoạt động.
 • Theo dõi cho đến khi các rủi ro này được xử lý thoả đáng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ được phân công, hỗ trợ, tư vấn các Bộ phận nghiệp vụ xây dựng các chốt chặn trong qui trình nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro, tổn thất đảm bảo an toàn tài sản cho Công ty và chất lượng dịch vụ, phù hợp với quy định hiện hành.
 • Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện kiểm tra kiểm soát sau các hoạt động nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện sai sót, ngăn ngừa, khắc phục những điểm yếu của hệ thống, đưa ra khuyến nghị về mức độ đầy đủ và hiệu quả của hệ thống quy định/ quy trình nội bộ, hệ thống kiểm soát và hệ thống quản trị rủi ro.
 • Tham gia giảng dạy trong Trung tâm đào tạo thực hành DPTC.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có trình độ Đại học trở lên các ngành kinh tế có liên quan (tài chính ngân hàng, ngoại thương, kiểm toán, kế toán, luật).Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghề nghiệp về Kế toán/ Kiểm toán (CPA/ACCA…)/ Kiểm soát nội bộ/Quản trị rủi ro.
 • Có 2 – 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức tài chính trong các mảng hoạt động kiểm soát nội bộ/ kiểm toán/ quản trị rủi ro hoạt động.
 • Nắm vững các nguyên tắc quản lý và kiểm soát rủi ro hoạt động.
 • Am hiểu tổ chức, sản phẩm và qui trình tác nghiệp của đơn vị.

MỨC LƯƠNG THEO THỎA THUẬN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ms Yến – 0903.326.423

Email: hoangyen@japanvietnam.com.vn