TỔNG CỤC THUẾ THÔNG TIN MỘT SỐ NỘI DUNG BÁO CHÍ VÀ DƯ LUẬN QUAN TÂM VỀ CÁC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 40/2021/TT-BTC

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, từ 1/8/2021, các loại hình phải chịu mức thuế GTGT 5% và thuế TNCN 2% bao gồm dịch vụ lưu trú, dịch vụ bưu chính, dịch vụ môi giới, dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế, hải quan…

Trường hợp cá nhân vừa có cho thuê tài sản vừa có hoạt động kinh doanh khác thì theo quy định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định đối tượng không phải nộp thuế là tổng doanh thu kinh doanh bao gồm cả hoạt động kinh doanh khác.

Theo http://www.gdt.gov.vn/

 Ban biên tập DBRC,

Dong Du International Accounting & Legal Consulting Group Vietnam

Southeast Asia Business Consulting Network

(www.japanvietnam.com.vn)

#thanhlapcongty tại Việt Nam#ketoan #thue #tuvanphapchephaply #đaotaokhoahoc #gioithieunguonluc