KHÓA HỌC KỸ NĂNG SOẠN THẢO, ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ

KHÓA HỌC KỸ NĂNG SOẠN THẢO, ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ

IMG_0422

CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG 

 

 • Nhận diện bản chất hợp đồng và xử lý những rủi ro về những dạng hợp đồng trá hình
 • Chủ thể hợp đồng và vấn đề đại diện: Nếu nhầm lẫn sẽ dẫn đến hợp đồng vô hiệu
 • Hình thức của hợp đồng: Nhầm lẫn về hình thức sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng. 
 • Hợp đồng mẫu và những quy định có liên quan: Những lưu ý nào liên quan đến soạn thảo hợp đồng mẫu?
 • Hiệu lực của hợp đồng và sự vô hiệu: Hiệu lực hợp đồng phát sinh khi nào? Làm sao giảm thiểu rủi ro vô hiệu hợp đồng?
 • Quy trình hợp đồng: những lưu ý về rủi ro liên quan đến thương lượng, thực hiện và chấm dứt hợp đồng
 • Nội dung hợp đồng: Các điều khoản và những điểm cần lưu ý
 • Soạn thảo những điều khoản chủ yếu của hợp đồng để đạt được yêu cầu: Đúng mục tiêu, chặt chẽ và khả thi.
 • Chế tài và các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Làm thế nào để ràng buộc đối tác hợp đồng một cách hiệu quả?
 • Phụ lục hợp đồng: Ý nghĩa, nhận diện và những lưu ý về pháp lý
 • Thỏa thuận về các biện pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng: Bản chất của từng phương thức giải quyết tranh chấp và những nhầm lẫn phổ biến khi soạn thảo điều khoản giải quyết tranh chấp.
 • Hợp đồng có yếu tố nước ngoài: Một số vấn đề cần lưu ý

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin giảng viên khóa học

 •  Toni Tran (Mr)
 • CEO SCS (Vietnam) Co.,ltd, Branch office 2004 – 2006.
 • CFO Sagawa Express Vietnam Co.,ltd 2006 – 2008.
 • CEO Dong Du International Consulting Group 2008 – nay.
 • Giảng viên khoa thương mai Đại Học Hoa Sen.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Nhật Bản năm 2008 (SMRJ)
 • Thành viên hội kiểm toán viên công chứng Việt Nam, VACPA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp kế toán viên công chứng Việt Nam, VAA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp tư vấn thuế Việt Nam,VTA.

Các khóa học, hội thảo đã thực hiện

 • Giảng các lớp kế toán quốc tế cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2011.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2010.
 • Giảng lớp kiểm toán cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị chi phí cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Hội thảo kế toán và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Bình Dương, 2011.
 • Hội thảo tư vấn môi trường đầu tư Việt Nam với AGS group, 2013.
 • Hội Thảo kế toán quản trị và doanh nghiệp, Prime Joint Venture, SCG Group, 2017.
 • Hội thảo quản lý rủi ro tài chính cho Công ty Bảo vệ thực vật TP. HCM, Viện IBM, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề chuyển giá và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, TUV, tập đoàn giáo dục Đức, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề quản trị rủi ro thuế và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho sinh viên cao học Thụy Sĩ của UBIS, IBM Institution, HCMC, 2017.
 • Hội thảo Quản trị doanh nghiệp hiệu quả cho công ty Bosch Việt Nam, kết hợp với TUV, HCMC, 2018.

Thời gian giảng: 1 ngày.

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

 • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
 • Điện thoại: 0283 820 8545
 • Homepage: dptc.edu.vn
 • Fanpage: Dong Du Practical Training Center