KHÓA HỌC ĐÀO TẠO, TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP.

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO, TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP.

IMG_0415

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO, TÌM HIỂU VỀ CHUYỂN GIÁ TRONG DOANH NGHIỆP.

Mục tiêu khóa học

 • Xác lập nhận thức về chuyển giá trong doanh nghiệp.
 • Nhận dạng các dấu hiệu của chuyển giá trong doanh nghiệp.
 • Xác lập khái quát cách ghi nhận trên báo cáo chuyển giá ở Việt Nam.
 • Chia sẻ kinh nghiệm về chuyển giá trên các khu vực trên thế giới.

Đối tượng khóa học

 • Cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán… ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 •  Sinh viên các ngành quản trị kinh doanh, khách sản, kế toán văn phòng.

Nội dung:

 PHẦN 1: Bản chất của giao dịch liên kết và chuyển giá

 •  Giao dịch liên kết là gì.
 • Mục tiêu của giao dịch liên kết phát sinh.
 • Các loại giao dịch liên kết.
 • Chuyển giá là gì.
 • Mục tiêu của chuyển giá đối với doanh nghiệp.
 • Các loại chuyển giá thường gặp.
 • Các dấu hiệu nhận dạng chuyển giá tại Việt Nam.

PHẦN 2: Phương pháp xây dựng giá chuyển giao trong doanh nghiệp

 •  Nguyên tắc xây dựng giá chuyển giao trong doanh nghiệp nói chung.
 • Nguyên tắc xây dựng giá chuyển giao trong doanh nghiệp vận tải biển.
 • Phương thức xác lập giá chuyển giao nội bộ.
 • Cách ghi nhận khái quát báo cáo chuyển giá tại Việt Nam.

PHẦN 3: Kinh nghiệm chuyển giá tại các quốc gia ngoài Việt Nam.

 • Kinh nghiệm chuyển giá tại Nhật Bản. Singapore…
 • Tư vấn hỏi đáp tại chổ với học viên.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin giảng viên khóa học

 •  Toni Tran (Mr)
 • CEO SCS (Vietnam) Co.,ltd, Branch office 2004 – 2006.
 • CFO Sagawa Express Vietnam Co.,ltd 2006 – 2008.
 • CEO Dong Du International Consulting Group 2008 – nay.
 • Giảng viên khoa thương mai Đại Học Hoa Sen.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Nhật Bản năm 2008 (SMRJ)
 • Thành viên hội kiểm toán viên công chứng Việt Nam, VACPA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp kế toán viên công chứng Việt Nam, VAA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp tư vấn thuế Việt Nam,VTA.

Các khóa học, hội thảo đã thực hiện

 • Giảng các lớp kế toán quốc tế cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2011.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2010.
 • Giảng lớp kiểm toán cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị chi phí cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Hội thảo kế toán và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Bình Dương, 2011.
 • Hội thảo tư vấn môi trường đầu tư Việt Nam với AGS group, 2013.
 • Hội Thảo kế toán quản trị và doanh nghiệp, Prime Joint Venture, SCG Group, 2017.
 • Hội thảo quản lý rủi ro tài chính cho Công ty Bảo vệ thực vật TP. HCM, Viện IBM, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề chuyển giá và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, TUV, tập đoàn giáo dục Đức, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề quản trị rủi ro thuế và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho sinh viên cao học Thụy Sĩ của UBIS, IBM Institution, HCMC, 2017.

Thời gian giảng: 1 ngày.

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

 • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
 • Điện thoại: 0283 820 8545
 • Homepage: dptc.edu.vn
 • Fanpage: Dong Du Practical Training Center.