KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TỒN KHO, KHO HÀNG & HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TỒN KHO, KHO HÀNG & HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN I : QUẢN TRỊ TỒN KHO

 • Khái niệm tồn kho –Tồn kho trong logistics
 • Chính sách hàng tồn kho
 • Tầm quan trọng & vai trò của tồn kho với DN SXKD
 • Chi phí lưu trữ hàng tồn kho
 • Các dạng tồn kho
 • Tối ưu hóa tồn kho –lên kế hoạch tồn kho
 • Khi nào đặt hàng lại
 • Chi phí của hàng tồn kho
 • Số lượng đặt hàng tối ưu –mô hình EOQ
 • Kiểm soát hàng tồn kho
 • Một số phương thức vận dụng để nâng cao hiệu quả quản trị tồn kho
 • Phương pháp phản ứng lại (Reactive methods):
 • hệ thống tồn kho “kéo” (Pull inventory system): JIT.
 • Hoạch định nhu cầu vật tư -MRP (Materials Requirements Planning)
 • Hoạch định nhu cầu phân phối -DRP (Distribution Requirements Planning)
 • Phân bổ đồng đều (Fair share allocation)
 • Sự khác biệt giữa các phương thức quản lý hàng tồn liên quan đến nhu cầu phụ thuộc và nhu cầu độc lập , kéo –đẩy,
 • Phân loại ABC: Hệ thống chấm điểm
 • Lợi ích của việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả
 • Nguyên tắc 80-20 (Pareto)
 • Tồn kho và lợi nhuận của công ty
 • Các phương pháp khác

PHẦN II: QUẢN TRỊ KHO HÀNG

 • Quản trị logistics và kho hàng /kho hàng trong logistics và chuỗi cung ứng của DN
 • Quản trị kho hàng
 • Định nghĩa kho hàng , các loại kho hàng
 • Vận chuyển hàng hóa trong kho
 • Tại sao cần có kho hàng –vai trò của kho hàng
 • Trang thiết bị cơ bản trong Kho hàng
 • Thiết kế và bố trí kho hàng
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị kho hàng
 • Nguyên tắc sắp xếp trong kho hàng
 • An toàn lao động trong kho hàng và an ninh kho hàng
 • Nguyên tắc cơ bản và các hoạt động chính trong kho hàng
 • Kho hàng DC và CD của nhà cung cấp DV logistics

PHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU HÀNG TỒN KHO

 • Thực hiện chính sách tồn kho và xử lý
 • Phối hợp giữa kênh logistics và kênh phân phối
 • Ứng dụng CNTT để giảm thiểu hàng tồn kho
 • Kết hợp giữa tiêu thụ trong nước và nước ngoài
 • “Trì hoãn hoàn hiện sản phẩm” gần hơn với khách hàng tiêu thụ cuối cùng trong chuỗi cung ứng
 • Các gp tài chính & thanh toán để giảm thiểu tồn kho
 • Các giải pháp khác

PHẦN IV : HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ VÀ HỆ THỐNG JUST IN TIME

 • Hoạch định nhu cầu vật tư
 • Hệ thống Just in time ( Hệ thống JIT- đúng lúc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian giảng: 4 ngày.

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

 • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
 • Điện thoại: 0283 820 8545
 • Homepage: dptc.edu.vn
 • Fanpage: Dong Du Practical Training Center