Hội thảo tại Cái Mép 10.2017

Hội thảo tại Cái Mép 10.2017

Tổng giám đốc DDC International Consulting Group kết hợp cùng với IBM Institute thực hiện hội thảo về “Chuyển giá” và “Quản trị rủi ro thuế doanh nghiệp” tại Tổng công ty quản lý dịch vụ hàng hải biển Cái Mép – Vũng Tàu.

pm7r46v703tny73bqhiqbhac5uyeusu7ucvv4tlbpb5pr0whk3jrxx0ak4divywpov1e1ffgvz2rbym7m5kig88m0whfzwefzef