DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT LUẬT DOANH NGHIỆP CẬP NHẬT

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT LUẬT DOANH NGHIỆP CẬP NHẬT

 

5uyeusu7ucvv4tlbpb5pr0whk

STT Loại văn bản Số hiệu Tiêu đề Ngày có hiệu lực
1 Luật 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp 2014 01/7/2015
2 Nghị định 50/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 15/7/2016
3 96/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 08/12/2015
4 81/2015/NĐ-CP Về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước 05/11/2015
5 78/2015/NĐ-CP Đăng ký doanh nghiệp 01/11/2015
6 Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 01/7/2016
7 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 15/01/2016
8 127/2015/TT-BTC Hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp 10/10/2015
9 Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD Hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp 26/6/2015