Phạt tối đa 2 tỷ nếu tổ chức cạnh tranh không lành mạnh

Phạt tối đa 2 tỷ nếu tổ chức cạnh tranh không lành mạnh

Đây là nội dung nổi bật tại Luật cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Theo đó, đối với tổ chức vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh thì sẽ bị phạt với mức tối đa là 2.000.000.000 đồng. Ngoài ra, nếu tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh thì sẽ phạt với mức sau:

 • Phạt tối đa đối với vi phạm về tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.
 • Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi khác vi phạm quy định của Luật này là 200.000.000 đồng.

Luật cạnh tranh 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Quy trình giảm thuế hàng hóa XNK khi làm thủ tục hải quan

Quy trình giảm thuế hàng hóa XNK khi làm thủ tục hải quan

Ngày 28/6/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1919/QĐ-TCHQ, trong đó quy định quy trình giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan bao gồm các bước sau:

 • Tiếp nhận hồ sơ;
 •  Kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại;
 • Xử lý hồ sơ giảm thuế;
  Phát hành Quyết định giảm thuế;
 • Hoàn tiền thuế được giảm từ tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan hoặc từ ngân sách nhà nước;
 • Lưu trữ hồ sơ, thông tin giảm thuế;
 • Báo cáo số liệu giảm thuế.

Bên cạnh đó, Quyết định này còn ban hành quy trình giảm thuế sau thông quan; miễn thuế; hoàn thuế, không thu thuế; xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tuy nhiên, các quy trình trên không áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Điều ước quốc tế.

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày 13/7/2018 và thay thế Quyết định 1780/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2016.

TCHQ vừa ban hành Công văn 3899/TCHQ-GSQL, trong đó giải đáp 36 vướng mắc liên quan đến nội dung Thông tư 39/2018/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XNK;

TCHQ vừa ban hành Công văn 3899/TCHQ-GSQL, trong đó giải đáp 36 vướng mắc liên quan đến nội dung Thông tư 39/2018/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XNK;

Tại Điều 16 Thông tư 39

 •  Vướng mắc: Thông tư 39 chưa quy định cụ thể về việc lưu trữ hồ sơ điện tử của cơ quan hải quan (CQHQ) thế nào? CQHQ có phải in các chứng từ trên hệ thống ra để lưu không?
 • Giải đáp: Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan gửi qua hệ thống, CQHQ không phải in để lưu trữ.

Tại Điều 18 Thông tư 39

 • Vướng mắc: Thông tư 39 chỉ hướng dẫn khai báo đối với trường hợp hàng đóng chung container của nhiều tờ khai xuất khẩu của cùng 01 chủ hàng, không hướng dẫn trường hợp của nhiều chủ hàng. Như vậy trường hợp trên có tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Công văn 6376/TCHQ-GSQL không?
 • Giải đáp: Các hoạt động chia, tách đóng ghép hàng hóa phải được thực hiện trong kho CFS theo đúng quy định tại Thông tư 39; những văn bản hướng dẫn không phù hợp với Thông tư 39 sẽ không còn giá trị.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 3899/TCHQ-GSQL ngày 04/7/2018.

(20/06/2018) Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

(20/06/2018) Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Ngày 20/06/2018, Bộ Tư pháp có hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp tại Thông tư 08/2018/TT-BTP.

Cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn một trong các Trung tâm Đăng ký để thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng theo quy định pháp luật. Trung tâm Đăng ký thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cá nhân, pháp nhân trong phạm vi cả nước, không phân biệt theo địa giới hành chính nơi Trung tâm đặt trụ sở.

Thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký; thông tin về kê biên tài sản thi hành án hoặc thông tin về giải tỏa, kê biên tài sản thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự được gửi theo một trong các phương thức sau: Trực tiếp; Qua đường bưu điện; Qua thư điện tử; Qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

Trường hợp các giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã được đăng ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà vẫn còn hiệu lực thì tổ chức, cá nhân không phải thực hiện đăng ký lại các biện pháp bảo đảm, hợp đồng đó theo quy định của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/08/2018.  08_2018_TT-BTP

Thông báo lịch nộp thuế tháng 07/2018 mới nhất

Thông báo lịch nộp thuế tháng 07/2018 mới nhất

 

Ðể đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tránh việc kê khai và nộp tờ khai, báo cáo thuế quá thời gian quy định. Doanh nghiệp cần nắm bắt đúng về thời gian cụ thể nộp hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế theo các quy định hiện hành áp dụng cho tháng 7 năm 2018 như sau:

Tháng 07/2018
Ngày 20/07/2018, doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng cần nộp:

+ Tờ khai thuế GTGT của tháng 06 năm 2018
+ Tờ khai thuế TNCN của tháng 06 năm 2018 nếu có
+ Nộp tiền thuế GTGT và thuế TNCN nếu có

Ngày 31/07/2018 do ngày 30/07/2018 vào chủ nhật

Doanh nghiệp cần nộp:
+ Tờ khai thuế GTGT của quý 02/2018
+ Tờ khai thuế TNCN của quý 02/2018 nếu có
+ Nộp tiền thuế TNDN tạm tính của quý 02/2018 nếu có
+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn của quý 02/2018

 

 

Vingroup xây dựng nhà ở giá rẻ, từ 200 triệu đồng/căn

Vingroup xây dựng nhà ở giá rẻ, từ 200 triệu đồng/căn

Tập đoàn Vingroup chính thức tham gia phân khúc nhà ở giá rẻ – thương hiệu Happy Town. Với mức giá chỉ từ gần 200 triệu đồng/căn hộ trở lên, Happy Town mở ra cơ hội an cư lạc nghiệp cho nhiều lao động thu nhập thấp, góp phần giải bài toán nhà ở đang rất bức thiết tại các địa phương.

Theo https://thitruong.nld.com.vn