Khóa huấn luyện tài chính nâng cao

Hai ngày đầu tiên của chương trình Tài chính Nâng cao cho Nghi Sơn Group, chúng ta đang nói về cách giải quyết các phương pháp phân tích tài chính cho một dự án kinh doanh. 23/12/2021.

Group Tư vấn Pháp lý & Kế toán, thuế Quốc tế Đông Du TP.HCM, Việt Nam, Thành viên của OneSMP Singapore, Mạng lưới Tư vấn Doanh nghiệp Đông Nam Á, chúng tôi chuyên về các dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp luật, đào tạo doanh nghiệp, tư vấn nhân sự, khảo sát sản phẩm và thị trường.

Hiện tại, chúng tôi cũng đã xây dựng đội ngũ chuyên gia nước ngoài đến từ Nhật Bản, Châu Âu, Singapore, Thái Lan, Campuchia … để giúp khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

[THÀNH LẬP CÔNG TY, KẾ TOÁN, THUẾ, TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NHÂN SỰ… TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI].

Trang chủ: www.japanvietnam.com.vn; http://ddbis.edu.vn.