Chi phí bao bì sản phẩm có nên đưa vào chi phí giá thành hay không dưới lăng kính của chuyên gia

Trong quá trinh sản xuất kinh doanh, việc xây dựng qui trình tính giá thành sản phẩm, dịch vụ hợp lý rất quan trọng trong việc xây dựng giá bán sản phẩm cạnh tranh trên thi trường.

Bên cạnh đó, việc tập hợp chi phí, phân bổ chi phí phù hợp vào phạm vi giá thành sản phẩm cũng rất quan trọng. Việc ghi nhận sai chi phí sai địa chỉ sẽ dẫn đến việc quản trị chi phí kém hiệu quả thực tế.

Tại đây, chi phí bao bì sản phẩm là một chi phí đặc thù mà doanh nghiệp và các cơ quan thuế địa phương trong thời gian dài không thống nhất với nhau về địa diểm tập hợp chi phí. Thực tế, có hai quan điểm hạch toán chi phí bao bì gây nhiều tranh cải. Một là hạch toán vào giá thành sản phẩm, hai là hạch toán và chi phí bán hàng. Như vậy, đâu sẽ là cơ sở để hạch toán chi phí phù hợp.

Theo quan điểm chuyên gia thực địa và quan điểm của tổng cục  thuế, doanh nghiệp nên làm rõ chi phí bao bì nằm trong quy trình sản xuất hay nằm trong quá trình tiêu thụ sản phẩm dùng cho bộ phận bán hàng để hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Như vậy, tùy theo qui trình sản xuất kinh doanh đặc thù, doanh nghiệp có thể thực hiện cách điều phối chi phí bao bì vào giá thành và chi phí bán hàng phù hợp.

Tham khảo CV Số: 41332/CT-TTHT năm 2018

Toni Tran

CEO Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group HCMC Vietnam.

Thạc sĩ kế toán Nhật Bản, kiểm toán viên, Đại lý thuế, Luật sư, Nghiên cứu sinh tiến sĩ đại học UBIS Thụy Sĩ.

**********************************************************

Dong Du International Accounting, Taxes & Legal Consulting Group Vietnam, A member of OneSMP Singapore, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bất động sản… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

[THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM]

Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn; Facebook/LinkedIn: Dong Du International Accounting & Legal Consulting

Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran01092020@gmail.com; Tel/ zalo/Whatapps: 090 925 7602

#thanhlapcongty tại ViệtNam#ketoan #thue #tuvanphapchephaply #đaotaokhoahoc #gioithieunguonluc

tional Accounting, Taxes & Legal Consulting Group Vietnam, A member of OneSMP Singapore, Southeast Asia Business Consulting Network, chúng tôi chuyên nghiệp về dịch vụ kế toán, tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn pháp chế doanh nghiệp, luật dân sự, pháp chế doanh nghiệp, hành chính & nhân sự, đào tạo doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn nguồn nhân lực, điều tra sản phẩm & thị trường. Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ bất động sản… trong hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cũng xây dựng được đội ngũ chuyên gia nước ngoài từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Campuchia… nhằm giúp Quý khách hàng trong và ngoài Việt Nam mở rộng cơ hội kinh doanh phù hợp.

[THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, DỊCH VỤ KẾ TOÁN, THUẾ, PHÁP CHẾ, CUNG ỨNG NHÂN SỰ… CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI & DOANH NGHIỆP VIỆT NAM] Trang web: www.japanvietnam.com.vn.; https://ddbis.edu.vn; Facebook/LinkedIn: Dong Du International Accounting & Legal Consulting

Trường hợp Quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: tonitran01092020@gmail.com; Tel/ zalo/Whatapps: 090 925 7602

#thanhlapcongty tại ViệtNam#ketoan #thue #tuvanphapchephaply #đaotaokhoahoc #gioithieunguonluc