Mr. TONI TRẦN

Mr. TONI TRẦN

Chủ tịch hội đổng thành viên kiêm tổng giám đốc DDC International Consulting Group

 • BA Cử nhân chuyên ngành kế toán Việt Nam
 • CA Chứng chỉ kế toán trưởng Việt Nam
 • CPA Kiểm toán viên công chứng Việt Nam
 • CPTA Kiểm toán viên công chứng thuế Việt Nam
 • MBA Thạc sĩ chuyên ngành kế toán Nhật Bản
 • BA Cử nhân chuyên ngành luật kinh doanh Việt Nam
 • BL Chứng chỉ luật sư Việt Nam đang hàm thụ
 • CPA Kiểm toán viên công chứng Úc đang hàm thụ
 • Thành viên hiệp hội kiểm toán viên công chứng Việt Nam VACPA
 • Thành viên hiệp hội kế toán viên công chứng Việt Nam VAA
 • Thành viên hiệp hội thuế Việt Nam VAT
 • Chuyên viên tư vấn tài chính trực thuộc hiệp hội hỗ trợ và tư vấn các doanh nghiệp Nhật ở nước ngoài, chính phủ Nhật (SMRJ) niên độ 2008

Ông Toni Trần tốt nghiệp Đại học quốc gia Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1997. Sau đó, ông tiếp tục hoàn thành khóa học thạc sĩ về tài chính kế toán tại đại học Shizuoka, Nhật Bản.

Vào năm 2005, ông quay về Việt Nam và tham gia điều hành văn phòng tư vấn Nhật Bản với vị trí Giám đốc. Bên cạnh đó, ông đã có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ cho doanh nghiệp Việt Nam và  doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên nhiều vị trí như giám đốc điều hành, giám đốc tài chính hay kiểm soát viên tài chính.

Ông hiện đang là thành viên chính thức của VACPA, VAA và VTA tại Việt Nam. Ông cũng là cố vấn kinh doanh quốc tế của Tổ chức Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khu vực đổi mới, Nhật Bản (SMRJ). Hơn nữa, ông đang theo học CPA và khóa học luật sư kinh doanh của Úc.

Ông Toni Tran đã thành lập DDC International Consulting Group với cương vị là Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 2008. Ông cũng tham gia công tác giảng dạy chuyên môn tại DPTC, trung tâm đào tạo thuộc DDC International Consulting Group.

Ngoài ra, ông còn là giảng viên trường Đại học Hoa Sen và Đại học Tôn Đức Thắng về kế toán chi phí và kế toán quản trị, ông cũng tham gia công tác giảng dạy tại viên đào tạo kinh doanh IBM liên kết với Đại học UBIS, Thụy Sĩ. Ông có thể sử dụng cả hai ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Nhật) ở cấp độ kinh doanh. Hiện nay, ông đang tham gia các chuyên mục nghiên cứu như sau:

 • Sửa đổi mô hình chi phí thực tiễn tại Việt Nam
 • Giải thích sự khác biệt giữa kế toán và thuế
 • Giải thích sự khác biệt giữa hệ thống kế toán Việt Nam và Nhật Bản
 • Sửa đổi và thiết lập hệ thống quản trị theo chức năng trong doanh nghiệp

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về kế toán, thuế, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp… xin vui lòng liên hệ vào địa chỉ dưới đây có có thông tin chi tiết.

 • Email: toni.tran@japanvietnam.com.vn   Toni Tran (Mr.)
 • Cell phone: 090 925 7602.