Thành viên chính thức hiệp hội tư vấn Đông Nam Á, One SMP LLP, Singapore

Từ tháng 6 năm 2021, One SMP LLP, Singapore, đã mở rộng phạm vi hoạt động tại Việt Nam với việc kết nạp Dong Du International Accounting & Legal Consulting Group Vietnam, DDC vào mạng lưới  tư vấn toàn cầu.

Dong Du International Accounting & Legal Consulting Group Vietnam được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hỗ trợ mọi đối tượng khách hàng từ các công ty mới thành lập đến các doanh nghiệp lớn. One SMP LLP thực sự mong muốn được hợp tác lâu dài với DDC và hợp tác thông qua các cơ hội kinh doanh từ các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.