Tham quan nhà máy Sunwood tại Bình Dương

Tham quan nhà máy Sunwood tại Bình Dương

Tham quan nhà máy sản xuất gỗ Sunwood của Hàn Quốc tại Bình Dương.

IMG_20171102_155506IMG_20171102_155456IMG_20171102_155459