KHÓA HỌC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

IMG_20171130_151026

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.

1. Mục tiêu khóa học: 

 • Đọc hiểu căn bản và các thuật ngữ thường trên báo cáo tài chính.
 • Hiểu được cấu trúc báo cáo tài chính, báo cáo thường niên.
 • Hiểu các phân tích tổng quát báo cáo tài chính ( phương thức 7 step, SWOT)
 • Hiểu sự khác biệt giữa lợi nhuận theo phương pháp dồn tích và lợi nhuận ghi nhận tiền mặt thực tế phát sinh.
 • Nhận thực tầm quan trọng của tiền mặt và quản trị tiền mặt.
 • Hiểu việc vận dụng dự toán ngân sách trong quản trị doanh nghiệp.
 • Nhận dạng các rủi ro tài chính phát sinh.
 • Nhận biết các kiến thức căn bản về thuế.
 • Phân biệt các loại hóa đơn.
 • Hiểu tổng quan về kế toán và công tác kế toán trong doanh nghiệp.

2. Đối tượng khóa học:

 •  Sinh viên các ngành quản trị kinh doanh, khách sản, kế toán văn phòng.
 • Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán… ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 3. Nội dung:

 3.1. Báo cáo tài chính doanh nghiệp

 •  Định nghĩa báo cáo tài chính doanh nghiệp.
 • Vai trò báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
 • Nguyên tắc ghi nhận và lập báo cáo tài chính.
 • Phân loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
 • Các thuật ngữ sử dụng chuyên ngành.

3.2. Phương pháp đọc hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp

 •  Tại sao nhà quản trị cần phải nắm bắt các đọc hiểu báo cáo tài chính?
 • Phương pháp đọc hiểu bảng cân đối kế toán.
 • Phương pháp đọc hiểu bảng báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Phương pháp đọc hiểu bảng lưu chuyển tiền tệ.
 • Phân tích báo cáo tài chính ( phương thức 7 step, SWOT)

3.3. Nhận diện các khoản mục trên báo cáo tài chính:

 • Lợi nhuận và cách ghi nhận lợi nhuận trên báo cáo tài chính.
 • Khoản mục tiền mặt và quản trị tiền.

3.4. Dự toán ngân sách và nhận diện các rủi ro tài chính phát sinh

 • Dự toán ngân sách.
 • Phân loại các rủi ro tài chính phát sinh.

3.5Kiến thức cơ bản về thuế

 •  Tại sao nhà quản trị doanh nghiệp cần am hiểu về hệ thống thuế?
 • Thuế giá trị gia tăng.
 • Thuế thu nhập cá nhân.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thuế nhà thầu.

3.6Hóa đơn:

 • Tại sao nhà quản trị cần hiểu về việc lập và sử dụng hóa đơn chứng từ?
 • Định nghĩa hóa đơn.
 • Vai trò hóa đơn chứng từ.
 • Phân loại hóa đơn.

3.7Hệ thống kế toán doanh nghiệp:

 • Định nghĩa hệ thống kế toán doanh nghiệp.
 • Vai trò của hệ thống kế toán doanh nghiệp.
 • Thiết lập hệ thống kế toán doanh nghiệp hiệu quả.

4. Thông tin giảng viên khóa học:

 •  Toni Tran (Mr)
 • CEO SCS (Vietnam) Co.,ltd, Branch office 2004 – 2006.
 • CFO Sagawa Express Vietnam Co.,ltd 2006 – 2008.
 • CEO Dong Du International Consulting Group 2008 – nay.
 • Giảng viên khoa thương mai Đại Học Hoa Sen.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Nhật Bản năm 2008 (SMRJ)
 • Thành viên hội kiểm toán viên công chứng Việt Nam, VACPA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp kế toán viên công chứng Việt Nam, VAA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp tư vấn thuế Việt Nam,VTA.

5. Các khóa học, hội thảo đã thực hiện:

 • Giảng các lớp kế toán quốc tế cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2011.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2010.
 • Giảng lớp kiểm toán cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị chi phí cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Hội thảo kế toán và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Bình Dương, 2011.
 • Hội thảo tư vấn môi trường đầu tư Việt Nam với AGS group, 2013.
 • Hội Thảo kế toán quản trị và doanh nghiệp, Prime Joint Venture, SCG Group, 2017.
 • Hội thảo quản lý rủi ro tài chính cho Công ty Bảo vệ thực vật TP. HCM, Viện IBM, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề chuyển giá và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, TUV, tập đoàn giáo dục Đức, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề quản trị rủi ro thuế và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho sinh viên cao học Thụy Sĩ của UBIS, IBM Institution, HCMC, 2017.

6Thời gian giảng: 1 ngày.

7. Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

8. Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

 • Ms Saphia Duong.
 • Gmail: saphia.rd.japanvietnam@gmail.com
 • Điện thoại: 0968 992 072