Hội thảo về môi trường kinh doanh Việt Nam, Hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam cho nhà đầu tư Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh 06.2018

Hội thảo về môi trường kinh doanh Việt Nam, Hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam cho nhà đầu tư Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh 06.2018

Hội thảo về môi trường kinh doanh Việt Nam, Hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam cho nhà đầu tư Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh 06.2018. Diễn giả hội thảo: Toni Trần CEO của DDC group.IMG_0926 IMG_0928IMG_0929 IMG_0931