Giảng dạy Quản trị Kinh doanh tại IBM Institute ngày 18.11.2017

Giảng dạy Quản trị Kinh doanh tại IBM Institute ngày 18.11.2017

Giảng dạy chuyên đề về “Chuỗi giá trị và mô hình kinh doanh” trong chương trình MBA của Đại học UBIS – Thụy Sỹ liên kết với IBM Institute.

IMG_20171130_151002