Có cần kê khai thông tin Kế toán trưởng khi đăng ký lập DN?

Có cần kê khai thông tin Kế toán trưởng khi đăng ký lập DN?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp không bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán trong khối Thông tin đăng ký thuế tại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Việc cập nhât, bổ sung thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã có Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán theo quy trình quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Liên hệ: Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Dong Du International Consulting Group HCM, Southeast Asia Business Consulting Network.

  • Email: support.client01@japanvietnam.com.vn
  • Office tel: 84 – 2 8 – 3 8208 545
  • Home page: www.japanvietnam.com.vn/ dptc.edu.vn
  • Facebook: Dong Du International Consulting Group/ Dong Du Practical Training Center/ Dong Du English Club