KHÓA HỌC XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG/THƯỞNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

KHÓA HỌC XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG/THƯỞNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

IMG_0928

 Mục tiêu chương trình 

Giúp các Doanh nghiệp nắm rõ cách thức xây dựng thang bảng lương – thưởng theo đúng vị trí – năng lực – hiệu quả của người lao động và hướng tới đảm bảo sự công bằng nội bộ và thị trường trong trả lương, qua đó đảm bảo khả năng thu hút, giữ chân và tạo động lực cho người lao động, đồng thời giúp quản lý doanh nghiệp tốt hơn, mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp mình.

Nội dung khóa học

 • Tổng thể về hệ thống thu nhập
 • Tổng thể về các bước hình thành hệ thống tiền lương
 • Mô hình tổng thể về hệ thống tiền lương
 • Phân loại hệ thống chức danh công việc
 • Phương pháp tính điểm cho các yếu tố đánh giá
 • Phân tích công việc của các vị trí/ chức danh
 • Xây dựng bảng tính Giá trị công việc cho tất cả Vị trí/ chức danh của doanh nghiệp
 • Tinh chỉnh hệ thống điểm, ráp nối với bảng Khảo sát lương
 • Phương pháp điều chỉnh lương cho từng cá nhân sau khi hệ thống lương mới hoàn thành.

Chia sẻ cách thức ứng dụng hệ thống lương khi có các trường hợp:

 • Điều chỉnh lương do kiêm nhiệm tạm thời
 • Điều chỉnh lương do thay đổi cơ cấu
 • Điều chỉnh lương khi Năng lực thay đổi
 • Điều chỉnh lương khi Vị trí thay đổi
 • Điều chỉnh lương khi các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động vào doanh nghiệp

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian giảng: 1 ngày.

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DP

 • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
 • Điện thoại: 0283 820 8545
 • Homepage: dptc.edu.vn
 • Fanpage: Dong Du Practical Training Center

Edit

KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TỒN KHO, KHO HÀNG & HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TỒN KHO, KHO HÀNG & HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN I : QUẢN TRỊ TỒN KHO

 • Khái niệm tồn kho –Tồn kho trong logistics
 • Chính sách hàng tồn kho
 • Tầm quan trọng & vai trò của tồn kho với DN SXKD
 • Chi phí lưu trữ hàng tồn kho
 • Các dạng tồn kho
 • Tối ưu hóa tồn kho –lên kế hoạch tồn kho
 • Khi nào đặt hàng lại
 • Chi phí của hàng tồn kho
 • Số lượng đặt hàng tối ưu –mô hình EOQ
 • Kiểm soát hàng tồn kho
 • Một số phương thức vận dụng để nâng cao hiệu quả quản trị tồn kho
 • Phương pháp phản ứng lại (Reactive methods):
 • hệ thống tồn kho “kéo” (Pull inventory system): JIT.
 • Hoạch định nhu cầu vật tư -MRP (Materials Requirements Planning)
 • Hoạch định nhu cầu phân phối -DRP (Distribution Requirements Planning)
 • Phân bổ đồng đều (Fair share allocation)
 • Sự khác biệt giữa các phương thức quản lý hàng tồn liên quan đến nhu cầu phụ thuộc và nhu cầu độc lập , kéo –đẩy,
 • Phân loại ABC: Hệ thống chấm điểm
 • Lợi ích của việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả
 • Nguyên tắc 80-20 (Pareto)
 • Tồn kho và lợi nhuận của công ty
 • Các phương pháp khác

PHẦN II: QUẢN TRỊ KHO HÀNG

 • Quản trị logistics và kho hàng /kho hàng trong logistics và chuỗi cung ứng của DN
 • Quản trị kho hàng
 • Định nghĩa kho hàng , các loại kho hàng
 • Vận chuyển hàng hóa trong kho
 • Tại sao cần có kho hàng –vai trò của kho hàng
 • Trang thiết bị cơ bản trong Kho hàng
 • Thiết kế và bố trí kho hàng
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị kho hàng
 • Nguyên tắc sắp xếp trong kho hàng
 • An toàn lao động trong kho hàng và an ninh kho hàng
 • Nguyên tắc cơ bản và các hoạt động chính trong kho hàng
 • Kho hàng DC và CD của nhà cung cấp DV logistics

PHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU HÀNG TỒN KHO

 • Thực hiện chính sách tồn kho và xử lý
 • Phối hợp giữa kênh logistics và kênh phân phối
 • Ứng dụng CNTT để giảm thiểu hàng tồn kho
 • Kết hợp giữa tiêu thụ trong nước và nước ngoài
 • “Trì hoãn hoàn hiện sản phẩm” gần hơn với khách hàng tiêu thụ cuối cùng trong chuỗi cung ứng
 • Các gp tài chính & thanh toán để giảm thiểu tồn kho
 • Các giải pháp khác

PHẦN IV : HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ VÀ HỆ THỐNG JUST IN TIME

 • Hoạch định nhu cầu vật tư
 • Hệ thống Just in time ( Hệ thống JIT- đúng lúc)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian giảng: 4 ngày.

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

 • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
 • Điện thoại: 0283 820 8545
 • Homepage: dptc.edu.vn
 • Fanpage: Dong Du Practical Training Center
KHÓA HỌC KỸ NĂNG SOẠN THẢO, ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ

KHÓA HỌC KỸ NĂNG SOẠN THẢO, ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KINH TẾ

IMG_0422

CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG 

 

 • Nhận diện bản chất hợp đồng và xử lý những rủi ro về những dạng hợp đồng trá hình
 • Chủ thể hợp đồng và vấn đề đại diện: Nếu nhầm lẫn sẽ dẫn đến hợp đồng vô hiệu
 • Hình thức của hợp đồng: Nhầm lẫn về hình thức sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng. 
 • Hợp đồng mẫu và những quy định có liên quan: Những lưu ý nào liên quan đến soạn thảo hợp đồng mẫu?
 • Hiệu lực của hợp đồng và sự vô hiệu: Hiệu lực hợp đồng phát sinh khi nào? Làm sao giảm thiểu rủi ro vô hiệu hợp đồng?
 • Quy trình hợp đồng: những lưu ý về rủi ro liên quan đến thương lượng, thực hiện và chấm dứt hợp đồng
 • Nội dung hợp đồng: Các điều khoản và những điểm cần lưu ý
 • Soạn thảo những điều khoản chủ yếu của hợp đồng để đạt được yêu cầu: Đúng mục tiêu, chặt chẽ và khả thi.
 • Chế tài và các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Làm thế nào để ràng buộc đối tác hợp đồng một cách hiệu quả?
 • Phụ lục hợp đồng: Ý nghĩa, nhận diện và những lưu ý về pháp lý
 • Thỏa thuận về các biện pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng: Bản chất của từng phương thức giải quyết tranh chấp và những nhầm lẫn phổ biến khi soạn thảo điều khoản giải quyết tranh chấp.
 • Hợp đồng có yếu tố nước ngoài: Một số vấn đề cần lưu ý

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin giảng viên khóa học

 •  Toni Tran (Mr)
 • CEO SCS (Vietnam) Co.,ltd, Branch office 2004 – 2006.
 • CFO Sagawa Express Vietnam Co.,ltd 2006 – 2008.
 • CEO Dong Du International Consulting Group 2008 – nay.
 • Giảng viên khoa thương mai Đại Học Hoa Sen.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Nhật Bản năm 2008 (SMRJ)
 • Thành viên hội kiểm toán viên công chứng Việt Nam, VACPA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp kế toán viên công chứng Việt Nam, VAA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp tư vấn thuế Việt Nam,VTA.

Các khóa học, hội thảo đã thực hiện

 • Giảng các lớp kế toán quốc tế cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2011.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2010.
 • Giảng lớp kiểm toán cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị chi phí cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Hội thảo kế toán và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Bình Dương, 2011.
 • Hội thảo tư vấn môi trường đầu tư Việt Nam với AGS group, 2013.
 • Hội Thảo kế toán quản trị và doanh nghiệp, Prime Joint Venture, SCG Group, 2017.
 • Hội thảo quản lý rủi ro tài chính cho Công ty Bảo vệ thực vật TP. HCM, Viện IBM, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề chuyển giá và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, TUV, tập đoàn giáo dục Đức, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề quản trị rủi ro thuế và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho sinh viên cao học Thụy Sĩ của UBIS, IBM Institution, HCMC, 2017.
 • Hội thảo Quản trị doanh nghiệp hiệu quả cho công ty Bosch Việt Nam, kết hợp với TUV, HCMC, 2018.

Thời gian giảng: 1 ngày.

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

 • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
 • Điện thoại: 0283 820 8545
 • Homepage: dptc.edu.vn
 • Fanpage: Dong Du Practical Training Center
KHÓA HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO và KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO và KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ

DMJC3808

Ở một thời điểm nhất định, bất kỳ Lãnh đạo Doanh nghiệp nào cũng sẽ đối mặt với những băn khoăn, lo lắng như:

 • Liệu sẽ những tình huống là nguy cơ làm ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp?
 • Liệu hàng tồn kho thực tế có như sổ sách?
 • Liệu các khoản tiền chi tiêu đều đúng đối tượng và hợp lý?
 • Liệu các tài sản có bị hư hỏng, mất mát bởi hao hụt, gian lận, lừa gạt, trộm cắp?

Chương trình QUẢN TRỊ RỦI RO và KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP do Trung tâm đào tạo nghề  Đông Du thuộc DDC International Consulting Group tổ chức sẽ giúp các lãnh đạo doanh nghiệp những phương thức giải quyết bài toán bảo vệ tài sản và nguồn lực của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy sự hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

MỤC TIÊU: Giúp các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và cán bộ phụ trách kiểm soát:

 • Nhận diện và đánh giá được các rủi ro của Doanh nghiệp
 • Hiểu về Hệ thống kiểm soát nội bộ,
 • Nắm được các nguyên tắc và thủ tục kiểm soát, các quy trình kiểm soát cần có.
 • Đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành của doanh nghiệp, từ đó phát hiện các điểm mạnh, điểm yếu để phát huy và sửa đổi.
 • Tư duy quản lý và kiểm soát rủi ro dựa trên hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Quản trị rủi ro và vai trò của quản trị rủi ro doanh nghiệp;
 2.  Khuôn khổ quản trị rủi ro tích hợp theo COSO;
 3. Ứng dung trong doanh nghiệp;
 4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và vai trò của HTKSNB;
 5. Các cấu phần của HTKSNB;
 6. HTKSNB và vai trò với kiểm soát gian lận trong doanh nghiệp;
 7. Thiết lập và đánh giá HTKSNB của doanh nghiệp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin giảng viên khóa học

 •  Toni Tran (Mr)
 • CEO SCS (Vietnam) Co.,ltd, Branch office 2004 – 2006.
 • CFO Sagawa Express Vietnam Co.,ltd 2006 – 2008.
 • CEO Dong Du International Consulting Group 2008 – nay.
 • Giảng viên khoa thương mai Đại Học Hoa Sen.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Nhật Bản năm 2008 (SMRJ)
 • Thành viên hội kiểm toán viên công chứng Việt Nam, VACPA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp kế toán viên công chứng Việt Nam, VAA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp tư vấn thuế Việt Nam,VTA.

Các khóa học, hội thảo đã thực hiện

 • Giảng các lớp kế toán quốc tế cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2011.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2010.
 • Giảng lớp kiểm toán cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị chi phí cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Hội thảo kế toán và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Bình Dương, 2011.
 • Hội thảo tư vấn môi trường đầu tư Việt Nam với AGS group, 2013.
 • Hội Thảo kế toán quản trị và doanh nghiệp, Prime Joint Venture, SCG Group, 2017.
 • Hội thảo quản lý rủi ro tài chính cho Công ty Bảo vệ thực vật TP. HCM, Viện IBM, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề chuyển giá và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, TUV, tập đoàn giáo dục Đức, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề quản trị rủi ro thuế và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho sinh viên cao học Thụy Sĩ của UBIS, IBM Institution, HCMC, 2017.
 • Hội thảo Quản trị doanh nghiệp hiệu quả cho công ty Bosch Việt Nam, kết hợp với TUV, HCMC, 2018.

Thời gian giảng: 1 ngày.

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

 • Ms Saphia Duong.
 • Gmail: saphia.rd.japanvietnam@gmail.com
 • Điện thoại: 0968 992 072
KHÓA HỌC XEM XÉT HỢP ĐỒNG & KỸ THUẬT XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ TRANH CHẤP

KHÓA HỌC XEM XÉT HỢP ĐỒNG & KỸ THUẬT XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ TRANH CHẤP

TNDK9106

Mục tiêu khóa học

 • Nắm vững các dạng tranh chấp, biết cách phòng ngừa rủi ro và giải quyết tranh chấp nếu xảy ra.
 • Hiểu rõ những rủi ro trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng, xét từ góc độ quy trình hình thành hợp đồng, thời điểm hợp đồng có hiệu lực và rủi ro được chuyển giao;
 • Biết cách tập trung vào những điều khoản quan trọng của hợp đồng khi xem xét hay thương lượng;
 • Tự tin khi xem xét, đánh giá một hợp đồng từ các yếu tố tài chính;
 • Tự tin khi xem xét, đánh giá một hợp đồng từ các yếu tố pháp lý;

Đối tượng khóa học 

 • Sinh viên các ngành quản trị kinh doanh, khách sản, kế toán văn phòng.
 • Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán… ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nội dung

 PHẦN 1: KINH NGHIỆM XEM XÉT HỢP ĐỒNG

 • Các vấn đề quan trọng liên quan đến hợp đồng;
 • Những vấn đề cần lưu ý khi xem xét Hợp đồng;
 • Các bài tập/tình huống thực hành.

PHẦN 2: KỸ THUẬT XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ TRANH CHẤP

 • Hiểu về tranh chấp Hợp đồng;
 • Những cách tiếp cận giải quyết tranh chấp hiện nay;
 • Các loại tranh chấp về hợp đồng và giải pháp xử lý;
 • Xử lý tình huống thực tế.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin giảng viên khóa học

 •  Toni Tran (Mr)
 • CEO SCS (Vietnam) Co.,ltd, Branch office 2004 – 2006.
 • CFO Sagawa Express Vietnam Co.,ltd 2006 – 2008.
 • CEO Dong Du International Consulting Group 2008 – nay.
 • Giảng viên khoa thương mai Đại Học Hoa Sen.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Nhật Bản năm 2008 (SMRJ)
 • Thành viên hội kiểm toán viên công chứng Việt Nam, VACPA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp kế toán viên công chứng Việt Nam, VAA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp tư vấn thuế Việt Nam,VTA.

Các khóa học, hội thảo đã thực hiện

 • Giảng các lớp kế toán quốc tế cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2011.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2010.
 • Giảng lớp kiểm toán cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị chi phí cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Hội thảo kế toán và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Bình Dương, 2011.
 • Hội thảo tư vấn môi trường đầu tư Việt Nam với AGS group, 2013.
 • Hội Thảo kế toán quản trị và doanh nghiệp, Prime Joint Venture, SCG Group, 2017.
 • Hội thảo quản lý rủi ro tài chính cho Công ty Bảo vệ thực vật TP. HCM, Viện IBM, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề chuyển giá và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, TUV, tập đoàn giáo dục Đức, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề quản trị rủi ro thuế và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho sinh viên cao học Thụy Sĩ của UBIS, IBM Institution, HCMC, 2017.

Thời gian giảng: 1 ngày.

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

 • Ms Saphia Duong.
 • Gmail: saphia.rd.japanvietnam@gmail.com
 • Điện thoại: 0968 992 072
KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THUẾ DOANH NGHIỆP.

KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THUẾ DOANH NGHIỆP.

IMG_0544

Mục tiêu khóa học

 • Nhận dạng được rủi ro thuế phát sinh trong doanh nghiệp;
 • Hiểu được tầm quan trọng của quản trị rủi ro thuế doanh nghiệp;
 • Lập kế hoạch quản trị rủi ro thuế doanh nghiệp hiệu quả.

Đối tượng khóa học

 • Cán bộ quản lý ở các doanh nghiệp.
 • Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán… ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 •  Sinh viên các ngành quản trị kinh doanh, khách sản, kế toán văn phòng;

Nội dung

PHẦN 1: Quản trị doanh nghiệp và rủi ro thuế doanh nghiệp

 • Quản trị doanh nghiệp hiệu quả;
 • Định nghĩa rủi ro về thuế doanh nghiệp;
 • Quản trị rủi ro thuế doanh nghiệp hiệu quả.

PHẦN 2: Quản trị rủi ro thuế thu nhập cá nhân hiệu quả

 • Thu nhập cá nhân và thuế thu nhập cá nhân phát sinh;
 • Rủi ro về thuế thu nhập cá nhân phát sinh;
 • Quản trị rủi ro về thuế thu nhập phát sinh hiệu quả;
 • Xử lý tình huống thực tế.

 PHẦN 3: Quản trị rủi ro thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu quả

 • Thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh;
 • Cơ chế hưởng thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Chi phí loại trừ và các phương án xử lý tình huống phù hợp;
 • Rủi ro về thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh;
 • Quản trị rủi ro về thuế thu nhập doanh nghiệp hiệu quả;
 • Xử lý tình huống thực tế.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin giảng viên khóa học

 •  Toni Tran (Mr)
 • CEO SCS (Vietnam) Co.,ltd, Branch office 2004 – 2006.
 • CFO Sagawa Express Vietnam Co.,ltd 2006 – 2008.
 • CEO Dong Du International Consulting Group 2008 – nay.
 • Giảng viên khoa thương mai Đại Học Hoa Sen.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học mở thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên khoa kế toán Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Chuyên gia tư vấn cao cấp hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của chính phủ Nhật Bản năm 2008 (SMRJ)
 • Thành viên hội kiểm toán viên công chứng Việt Nam, VACPA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp kế toán viên công chứng Việt Nam, VAA.
 • Thành viên hội nghề nghiệp tư vấn thuế Việt Nam,VTA.

Các khóa học, hội thảo đã thực hiện

 • Giảng các lớp kế toán quốc tế cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2011.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2010.
 • Giảng lớp kiểm toán cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Giảng các lớp kế toán quản trị chi phí cho sinh viên nước ngoài và Việt Nam, Đại học Hoa Sen, 2012.
 • Hội thảo kế toán và doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Bình Dương, 2011.
 • Hội thảo tư vấn môi trường đầu tư Việt Nam với AGS group, 2013.
 • Hội Thảo kế toán quản trị và doanh nghiệp, Prime Joint Venture, SCG Group, 2017.
 • Hội thảo quản lý rủi ro tài chính cho Công ty Bảo vệ thực vật TP. HCM, Viện IBM, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề chuyển giá và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, TUV, tập đoàn giáo dục Đức, TP.HCM, 2017.
 • Hội thảo chuyên đề quản trị rủi ro thuế và doanh nghiệp kết hợp cùng học viện IBM cho Cty CP DIC Tân Cảng, Cái Mép, 2017.
 • Hội thảo Chuỗi giá trị & mô hình kinh doanh cho sinh viên cao học Thụy Sĩ của UBIS, IBM Institution, HCMC, 2017.

Thời gian giảng: 1 ngày.

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DPTC

 • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
 • Điện thoại: 0283 820 8545
 • Homepage: dptc.edu.vn
 • Fanpage: Dong Du Practical Training Center