KHÓA HỌC XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG/THƯỞNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

KHÓA HỌC XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG/THƯỞNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

IMG_0928

 Mục tiêu chương trình 

Giúp các Doanh nghiệp nắm rõ cách thức xây dựng thang bảng lương – thưởng theo đúng vị trí – năng lực – hiệu quả của người lao động và hướng tới đảm bảo sự công bằng nội bộ và thị trường trong trả lương, qua đó đảm bảo khả năng thu hút, giữ chân và tạo động lực cho người lao động, đồng thời giúp quản lý doanh nghiệp tốt hơn, mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp mình.

Nội dung khóa học

 • Tổng thể về hệ thống thu nhập
 • Tổng thể về các bước hình thành hệ thống tiền lương
 • Mô hình tổng thể về hệ thống tiền lương
 • Phân loại hệ thống chức danh công việc
 • Phương pháp tính điểm cho các yếu tố đánh giá
 • Phân tích công việc của các vị trí/ chức danh
 • Xây dựng bảng tính Giá trị công việc cho tất cả Vị trí/ chức danh của doanh nghiệp
 • Tinh chỉnh hệ thống điểm, ráp nối với bảng Khảo sát lương
 • Phương pháp điều chỉnh lương cho từng cá nhân sau khi hệ thống lương mới hoàn thành.

Chia sẻ cách thức ứng dụng hệ thống lương khi có các trường hợp:

 • Điều chỉnh lương do kiêm nhiệm tạm thời
 • Điều chỉnh lương do thay đổi cơ cấu
 • Điều chỉnh lương khi Năng lực thay đổi
 • Điều chỉnh lương khi Vị trí thay đổi
 • Điều chỉnh lương khi các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động vào doanh nghiệp

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian giảng: 1 ngày.

Nơi tổ chức giảng:

DPTC có thể tiến hành tổ chức lớp giảng tại trung tâm DPTC hay tại công ty Quý khách hàng theo theo yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Bộ phận liên hệ tại trung tâm đào tạo thực tế Đông Du_ DP

 • Email: support.client@japanvietnam.com.vn
 • Điện thoại: 0283 820 8545
 • Homepage: dptc.edu.vn
 • Fanpage: Dong Du Practical Training Center

Edit